Polná

Od 1. 9. 2019 budou moci děti v Polné navštěvovat školu, vybudovanou na montessori principech. Na základě získání rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vznikne v Polné soukromá základní devítiletá škola Meruzalka - Montessori základní škola v Polné.

Nyní pracujeme na přípravě prostor, vybavení prostoru nábytkem a pomůckami, přípravě a dokončení dokumentace potřebné pro provoz.
 

 

Plánujeme MŠ

Nová školní budova

Co nabízíme rodičům a dětem?
Meruzalka nabízí moderní akademické vzdělání, kde se v připraveném prostředí plně rozvíjí potenciál a roste zájem každého jednotlivce, schopnost samostatně se rozhodovat, odpovědně jednat i spolupracovat. Angličtina je součástí denní výuky od 1. ročníku. Důraz klademe na samostatnost a sebeřízení, procvičujeme plánování, schopnost ocenit sebe i druhé, rozvíjíme komunikaci prostřednictvím prezentací projektů, výsledků i pracovních postupů, tvořivost i schopnost práce ve prospěch celku.

„Dítě je stavitelem člověka a neexistuje nikdo, kdo by nebyl stvořen dítětem, kterým každý z nás jednou byl.“
(Marie Montessori)

 

Principy a specifika - jakou "školu" budujeme

 • angličtina denně od 1. ročníku 
 • systém výuky založený na vnitřní motivaci k učení, vlastní volbě a odpovědnosti
 • učitel, který je dětem průvodcem a rádcem podle hesla "Pomoz mi, abych to dokázal sám."
 • péče o bezpečné klima, rozvoj respektu a sebeúcty, jasná pravidla a pevné hranice
 • vedení k sebekontrole, práce s chybou a sebehodnocení
 • realita života jako nejlepší učebnice, encyklopedie a Montessori pomůcky
 • individuální tempo učení, kooperace průvodců a dítěte nad plánem a záznamem učiva
 • projektová výuka, trénink komunikace, prezentace
 • pravidelná výuka v realitě života - výuka mimo budovu 
 • věkově smíšený kolektiv dětí zpravidla 1.- 3. ročník, 4.- 6. ročník a 7. - 9. ročník,  kde děti spolupracují a vzájemně se od sebe učí
 • výuka je rozložena do celého dne, v odpoledních hodinách pokračuje práce v montessori odpolední školy, zpravidla zaměřená na pohyb, tvoření, umění, prezentační dovednosti a rozvoj spolupráce

Můžete se nás zeptat či si naplánovat návštěvu:

Meruzalka

meruzalka

Zázraky se dějí, z.s.
TELEFON

TELEFON

tel: 603 862 950

Podporují nás

EU
MPSV
IP Polná
© www.meruzalka.cz 2020 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom