Přijetí žáků

 

Zápis do ZŠ pro školní rok 2022/2023
se bude konat v pondělí 11. dubna 2022 od 13:00 do 16:00 hodin
Základní školu naplňujeme do celkové kapacity, z toho asi 8 - 10 žáků v jednom ročníku

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: 

osobně

  • ve stanoveném čase můžete přijít rodiče s dítětem,
  • přineste si rodný list dítěte, občanský průkaz a aktuální společnou fotografii Vaší rodiny
    (stačí vytištěná na papíře, s dostatečnou rozlišovací velikostí - Vaše fotografie nám pomůže lépe se orientovat, děkujeme za pochopení)
 Rádi se s Vámi před zápisem setkáme osobně - v Polné v podobě individuální schůzky nebo je možné přijít v březnu každou středu od 15:30 do ZŠ na odpoledne otevřených dveří.

 


Hlavní kritéria přijímání žáků jsou:

1. Souznění rodiny s naší školou a Montessori pedagogikou 
  • rodiče projevují aktivní zájem o vzdělávání svého dítěte v souladu s principy Montessori pedagogiky, o spolupráci se školou - společně budujeme naši školu.
2. Osobní schůzka obou rodičů s vedením ZŠ, vstupní rozhovor před nástupem dítěte do ZŠ. 
3.
Zvýhodnění pro děti, jejichž sourozenec navštěvuje naši montessori školu.
4. Přednostně přijímáme děti, které absolvovaly montessori MŠ při naší základní škole.


 

 

  

Školné 

 
Montessori v Polné je soukromá škola.

Školné pro školní rok 2022/2023  je stanoveno na 3850,- Kč měsíčně
- platí se 12 měsíců
- v poplatku je zahrnutá i družina
- nezahrnuje náklady na stravu
- nezahrnuje náklady na akce mimo školu

Administrativní poplatek činí 3000,- Kč jednorázově.
Zápisné činí 6000,- Kč jednorázově.

 
Přijetí žáků -  přestup do 1. - 9. ročníku


Děti přijímáme po celý rok 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na tel. 788 038 699, markova.lenka@meruzalka.cz - Mgr. Lenka Marková, ředitelka.

 


Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Do 11. 5. 2022 vydá ředitelka školy  – Meruzalka - Montessori mateřská škola a základní škola v Polné
jako příslušný právní orgán podle § 34, § 165 odst. 2 písmeno b, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb. (správní řád) 

r o z h o d n u t í :

Děti uvedené v rozhodnutí se zařazují do základní školy ve školním roce 2022/2023 -  najdete zde

 


 
Děti přijímáme po celý rok - místo na příští školní rok si můžete rezervovat.

Další informace www.meruzalka.cz, tel. 788 038 699 - Mgr. Lenka Marková
 
 

 Formuláře / dokumenty ke stažení (tisku)

                         - Žádost o přijetí  - Meruzalka Polná - pdf
                - Žádost o přijetí - Meruzalka Polná - doc
                - Žádost o přestup - pdf
                - Žádost o přestup - doc
                - Žádost o výuku na zkoušku
                - Přihláška ke stravování
              
 


                       - Školní vzdělávací program
                       - Školní řád
                       - Smlouva o docházce dítěte


 


 
© www.meruzalka.cz 2023 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom