Dětská skupina

,,Výchova dětí předškolního věku nemá směřovat k přípravě na školu, ale k přípravě na život."   
( Marie Montessori )

Prvních šest let věku dítě je pro jeho rozvoj nejdůležitější. Nabízíme podnětné prostředí, ve kterém se může dítě plně rozvíjet.
Prostory dětské skupiny jsou vybaveny s ohledem na věk dětí. Podporujeme přirozený vývoj a samostatnost dítěte.
S dětmi se zaměřujeme na poznávání okolního světa, pohybové aktivity, seznamujeme se s písmeny abecedy, výtvarné tvoření, angličtinu hravou formou, hudební hrátky, procvičování sebeobsluhy. (Témata/činnosti např.moje rodina, včely, prostírání stolu, úklid po jídle, peckovité plody, zalévání květin, tradice, plody podzimu/listy, zvířata, sázení sazenic, vítání jara, masopust a jiné...).
Vybíráme činnosti podle zájmu, sledujeme senzitivní období dítěte. Nabízí dětem pravidelný pobyt v přírodě, chodíme ven za každého počasí.

Dětská skupina Zázraky funguje od 01. 07. 2017 - Montessori vzdělávací program.
Vzděláváme děti od 1 roku do 6ti let.  
Senzitivní období na učení pořádku, jazyka a počítání je do 5let. Pokud dítě začíná až ve škole musí vyvinout mnohem větší úsilí.
Dětská skupina Zázraky je nezisková soukromá organizace, kde se rodiče formou školného podílejí na zajištění provozu.
Děti jsou rozděleny do dvou skupiny podle věku, dovedností a schopností. Potkávají se však i celý kolektiv, kde věkově smíšená třída podporuje vrstevnické učení, vzájemnou spolupráci. Společně se od sebe učí a nabízejí pomoc druhému. 

 
pro děti od 1 roku do 6 let
malý kolektiv dětí 
celoroční provoz
podpora samostatnosti - sebeobsluha
děti se učí z vlastní zkušenosti
 

V naší dětské skupině najdete:

 • pedagogy s Montessori kurzem, kteří jsou průvodcem a rádcem podle hesla: "Pomoz mi, abych to dokázal sám."
 • u nejmenších dětí pracujeme na rozvoji řeči, osobní sebeobsluhy a převážně procvičují praktické dovednosti
 • děti od 1 - 3  let potřebují docházet do kolektivu dětí, který je rozvíjí a posouvá ve vlastních schopnostech a dovednostech vpřed. Díky malému počtu dětí se můžeme každému dítěti více věnovat. Menším dětem se snažíme přizpůsobujeme denní režim, jaký měli doma. 
 • starší děti (od 2,5 - 3 let) se seznamují s písmeny z abecedy a číslici a poznávají jak funguje svět okolo, zákonitosti přírody
 • jasná pravidla, pevné hranice a bezpečné prostředí - jistota pro děti
 • individuální tempo, práce s emocemi
 • sebehodnocení a práce s chybou jako s jevem nutným pro učení
 • místo hraček Montessori pomůcky (názorné pomůcky praktického života, smyslové výchovy, matematiky, jazyka, kosmické výchovy, pohybové aktivity, hudební a výtvarný materiál )
 • zážitkové učení v tématických projektech
 • angličtinu hravou formou
 • rozvoj praktických činností, samostatnosti, tvoření vlastní osobnosti
 • krásné připravené prostředí, vedoucí k soustředění na práci
 • každodenní pobyt venku (za každého počasí) na zahradě nebo v okolí
 • přátelský a otevřený přístup

Přirozený přístup k dětem má velký vliv na rozvoj osobnosti vašeho dítě.
 


Školné si můžete odečíst z daní (=sleva za umístěné dítě)

 

Najdete nás na adrese Netín 66, 59444 Netín  ( u Velkého Meziříčí )

Zřizovatelem Dětské skupiny Zázraky je spolek Zázraky se dějí, z.s.,
Děkujeme za Vaši podporu.
Nabídku pomoci i dotazy směřujte na
infozazraky@gmail.com
Podpořit provoz Dětské skupiny Zázraky finančně můžete na účet Fio banky č. 2201205351/2010.
Majitelem účtu je spolek Zázraky se dějí, z.s. - Děkujeme.


Více informací v jednotlivých záložkách nebo na infozazraky@gmail.com

 
                    Dětská skupina Zázraky
                 
je provozována na základě finančního příspěvku ze státního rozpočtu.

 
© www.meruzalka.cz 2024 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom