Základní škola

„Děti jsou naprogramovány k tomu, aby chtěly vyrůst v zodpovědné a užitečné dospělé osoby. Vše, co dítě potřebuje je vhodný vzdělávací a výchovný přístup, který by podpořil jeho program pro celkový vývoj.“  (Marie Montessori)

Škola budovaná na montessori principech

Meruzalka - Montessori základní škola v Jihlavě funguje na ulici Havlíčkova od roku 2014. Děti ve škole pracují ve smíšených třídách neboli v trojročí. Výhodou je, že se děti od sebe učí navzájem.

V dětech podporujeme přirozenou radost z učení a poznávání a přirozený cit pro spravedlnost, zodpovědnost a sebedůvěru, práci s pocity a emocemi. Prostřednictvím připraveného prostředí se děti seberozvíjí ve všech oblastech – intelektuální, sociální, osobnostní, fyzické, duševní i emocionální.

 

Co nabízíme rodičům a dětem?

Meruzalka nabízí moderní akademické vzdělání, kde se v připraveném prostředí plně rozvíjí potenciál a roste zájem každého jednotlivce, schopnost samostatně se rozhodovat, odpovědně jednat i spolupracovat. Angličtina je součástí denní výuky od 1. ročníku. Důraz klademe na samostatnost a sebeřízení, procvičujeme plánování, schopnost ocenit sebe i druhé, rozvíjíme komunikaci prostřednictvím prezentací projektů, výsledků i pracovních postupů, tvořivost i schopnost práce ve prospěch celku.

„Dítě je stavitelem člověka a neexistuje nikdo, kdo by nebyl stvořen dítětem, kterým každý z nás jednou byl.“
(Marie Montessori)


 


Marie Mintessori

Principy a specifika - jakou "školu" budujeme

 • angličtina denně od 1. ročníku;
 • systém výuky založený na vnitřní motivaci k učení, vlastní volbě a odpovědnosti;
 • učitel, který je dětem průvodcem a rádcem podle hesla "Pomoz mi, abych to dokázal sám.";
 • péče o bezpečné klima, rozvoj respektu a sebeúcty, jasná pravidla a pevné hranice;
 • vlastní kontrola chyb a sebehodnocení;
 • individuální tempo učení, kooperace průvodců a dítěte nad plánem učiva
 • výuka v souvislostech, encyklopedie a Montessori pomůcky;
 • projektová výuka (trénink komunikace, prezentace);
 • klademe důraz na dovednosti, zručnost a praktické využití poznatků
 • pravidelná výuka v realitě života - výuka mimo budovu 
 • věkově smíšený kolektiv dětí zpravidla 1.- 3. ročníku a 4.- 6.ročníku; kde děti spolupracují a vzájemně se od sebe učí;
 • výuka je rozložena do celého dne - v odpoledních hodinách pokračuje výuka
  zpravidla zaměřená na výchovy, prezentační dovednosti a rozvoj spolupráce


Základní školu najdete na adrese Havlíčkova 5628/26, 58601 Jihlava

Zřizovatel školy

Meruzalky-Montessori základní školy v Jihlavě:
spolek Zázraky se dějí, z.s.,
Zahradní 496, Křižanov 59451, IČ: 22897071
zastoupený Mgr. Janou Procházkovou

© www.meruzalka.cz 2022 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom