Dr. Maria Montessori
Maria Montessori se narodila v Itálii v roce 1870 a byla lékařkou (první ženou-doktorkou medicíny v Itálii), matematičkou a bioložkou, jež na základě svého rozsáhlého výzkumu a především vlastní praxe změnila pohled na to, jakým způsobem se děti učí a rozvíjejí. Její výzkum začal na dětech mentálně retardovaných; avšak poté, když všechny takové děti měly v závěrečných zkouškách lepší výsledky, než byl průměr v celé Itálii, začala se zabývat tím, co by teprve mohla dokázat s dětmi, jež nemají takto ztížené osudové životní podmínky. Více najdete např. ve Wikipedii.


Montessori pedagogika ve světě

Montessori pedagogika se nejdříve začala šířit na začátku 20. století v Itálii – rodném místě Marie Montessori. Fašistický vůdce Mussolini byl nejdříve nadšen výsledky žáků, ale poté, co zjistil, že lidé v tomto systému vychovávaní se nedají lehce nebo nikterak zmanipulovat fašistickou propagandou, nechal ukončit veškeré aktivity související s Montessori pedagogikou.

Montessori pedagogikou si ve světě prošli kupř. princové William a Harry z anglické královské rodiny, Larry Page a Sergey Brin – zakladatelé Googlu, kteří mnohé z Montessori pedagogiky zavedli i ve své firmě (např. nesoutěžní atmosféra či důraz na prostředí, v němž lidé pracují), Mark Zuckerberg – zakladatel Facebooku, Bill Gates – zakladatel Microsoftu, Andrew Lloyd Webber – hudební skladatel, … A nespočetné množství zdánlivě „obyčejných“ lidí působících nyní v nejrůznějších odvětvích.

Další informace můžete nalézt např. na

Montessori pedagogika v České republice
V meziválečné době u nás probíhalo mnoho aktivit směřujících k reformě vzdělávání, ale byly zastaveny fašisty (na některých místech byly knihy o Montessori pedagogice i páleny), a komunisté v nich také neměli zájem pokračovat, neboť rakousko-uherský systém, který vídáme v mnoha školách ještě dnes, napomáhal propagandě-výchově poslušných občanů, navíc byl (je) jednoduše ideologicky kontrolovatelný. Proto se u nás různé alternativy začínají "uchytávat" nebo systematicky rozvíjet až po tzv. sametové revoluci na konci 20. století (po listopadu 1989), čili takřka sto let poté, co Maria Montessori prezentovala své myšlenky světu.

V současnosti je v České republice okolo stovky Montessori mateřských a základních škol.

„V dítěti leží osud budoucnosti. Kdo si přeje úspěšnou společnost, musí chránit dítě a pozorovat přirozený způsob jeho jednání. Dítě je tajuplné, silné a obsahuje v sobě tajemství lidské povahy. Kdo si přeje následovat moji metodu, potřebuje pochopit, že nesmí uctívat mne, ale sledovat dítě jako svého učitele.“

Maria Montessori

 

© www.meruzalka.cz 2024 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom