Zápis/přestup, školné

Zápis / Přestup

Od 1. 9. 2019 budou moci děti v Polné navštěvovat školu, vybudovanou na montessori principech. Na základě získání rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vznikne v Polné soukromá základní devítiletá škola Meruzalka - Montessori základní škola v Polné.

V dubnu proběhla před zápisová setkání a zápis do první třídy ZŠ Meruzalky v Polné. Přijali jsme 6 prvňáčků. 

Rozhodnutí o přijetí 

V současné době jednáme s rodiči o přestupech do vyšších ročníků. Ve školním roce bude ZŠ Meruzalku v Polné navštěvovat 40 dětí, žáci 1. - 8. ročníku. Máme zkušenosti s přestupem dětí z běžných škol i školek. Jde o velice individuální proces, kterým provází děti i jejich rodiče. Pokud máte zájem více se dozvědět o těchto možnostech, kontaktujte nás.

e-mailová adresa infomeruzalka@seznam.cz 

tel: 777 300 284  -  Mgr. Alena Smejkalová

tel: 603 862 950  -  Mgr. Jana Procházková


Kritéria pro přijetí do dětské skupiny:

1. Rodiče projevují zájem o vzdělávání jejich dítěte v souladu s principy Montessori pedagogiky,
    o spolupráci s dětskou skupinou, aktivně se sebevzdělávají.

 

Školné a stipendia

Meruzalka je soukromá škola a pro pokrytí nákladů vybíráme školné. Úhrada školného se vždy opírá o finanční možnosti rodiny. S rodinou vedeme dialog a finanční překážky nejsou ty, které by rozhodovaly o přijetí či odmítnutí žáků. Stanovení výše stipendia se vždy opírá o reálné rodinné zázemí. Vždy ale chceme, aby se rodina zapojila do chodu školy a měla zájem na kvalitní výuce. Stojíme o vytvoření komunity lidí, kteří chtějí být prospěšní nejen svým dětem, ale i ostatním.

Standartní výše školného: 3500 Kč / měsíčně

© www.meruzalka.cz 2020 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom