Od 1. 9. 2019 budou moci děti v Polné navštěvovat školu, vybudovanou na montessori principech. Na základě získání rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vznikne v Polné soukromá základní devítiletá škola Meruzalka - Montessori základní škola v Polné.

Nyní pracujeme na přípravě prostor. Vybavení prostoru nábytkem a pomůckami. Příprava a dokončení dokumentace potřebné pro provoz.
 

Co nabízíme rodičům a dětem?
Meruzalka nabízí moderní akademické vzdělání, kde se v připraveném prostředí plně rozvíjí potenciál a roste zájem každého jednotlivce, schopnost samostatně se rozhodovat, odpovědně jednat i spolupracovat. Angličtina je součástí denní výuky od 1. ročníku. Důraz klademe na samostatnost a sebeřízení, procvičujeme plánování, schopnost ocenit sebe i druhé, rozvíjíme komunikaci prostřednictvím prezentací projektů, výsledků i pracovních postupů, tvořivost i schopnost práce ve prospěch celku.

„Dítě je stavitelem člověka a neexistuje nikdo, kdo by nebyl stvořen dítětem, kterým každý z nás jednou byl.“
(Marie Montessori)

 

Principy a specifika - jakou "školu" budujeme

 • angličtina
 • systém výuky založený na vnitřní motivaci k učení, vlastní volbě a odpovědnosti;
 • učitel, který je dětem průvodcem a rádcem podle hesla "Pomoz mi, abych to dokázal sám.";
 • péče o bezpečné klima, rozvoj respektu a sebeúcty, jasná pravidla a pevné hranice;
 • vlastní kontrola chyb a sebehodnocení;
 • místo učebnic encyklopedie a Montessori pomůcky;
 • individuální tempo učení, kooperace průvodců a dítěte nad plánem učiva
 • projektová výuka (trénink komunikace, prezentace);
 • pravidelná výuka v realitě života - výuka mimo budovu 
 • věkově smíšený kolektiv dětí zpravidla 1.- 3. ročníku a 4.- 6.ročníku; kde děti spolupracují a vzájemně se od sebe učí;
 • výuka je rozložena do celého dne - v odpoledních hodinách pokračuje montessori výuka (zpravidla zaměřená na výchovy, prezentační dovednosti a rozvoj spolupráce)
© www.meruzalka.cz 2020 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom