Chcete se přijít podívat, jak vypadá běžný den v naší školce?

- můžete přijít v některou středu (pokud nejsou prázdniny nebo jiná mimořádná akce) vždy 8:00 - 10:30, pro nejvýše 4 dospělé bez dětí

 • prosíme, dopředu si domluvte termín na 778 095 216 (Jana Kelisová) ms@meruzalka.cz (na mail nechodíme každý den, proto pište s předstihem)
 • po příchodu do školky se Vás ujme některá z průvodkyň
 • prosíme, ve třídě se pohybujte tiše, nemluvte mezi sebou a neoslovujte ani děti, ani jejich průvodce (ruší to při práci a Vy chcete pozorovat, jak to u nás chodí)
 • po 10:00 hodině, když děti odejdou ven se vás ujme jedna z průvodkyň a odpoví Vám na Vaše otázky
 • vstup do MŠ je zpoplatněn 100 Kč na osobu
 

Zápis na školní rok 2019/2020:

čtvrtek 2. 5. 2019 – v časech od 15:00 do 17:00 hodin

pátek 3. 5. 2019 – v časech od 15:00 do 16:00 hodin

 • Budeme se těšit na celou Vaši rodinu - oba rodiče i dítě
  (sourozence rádi poznáme, jejich přítomnost je na Vašem zvážení).
 • Přineste si rodný list dítěte, občanský průkaz, vyplněný evidenční list 
  - především vyjádření lékaře a aktuální společnou fotografii Vaší rodiny
  (stačí vytištěná na papíře, s dostatečnou rozlišovací velikostí - k zápisu nám přichází
  mnoho nových rodičů a dětí a Vaše fotografie nám pomůže lépe se orientovat,
  děkujeme za pochopení).
 • Ve školce máme asi 10 volných míst
  (upřesníme po zápisu do ZŠ, až budeme přesně vědět, kolik dětí z předškoláků má odklad školní docházky).


Hlavní kritéria přijímání dětí jsou:

1. Věk dítěte zpravidla od 3 do 6 let, tak, aby skupina dětí byla věkově, pohlavím i sociálně vyrovnaná.

2. Povinné očkování dle věku dítěte – viz citace ze zákona.
(§ 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví: Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku
v denním režimu nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.)

3. Souznění rodiny s Montessori pedagogikou a naší MŠ
- snažíme se Vás i Vaše dítě co nejlépe poznat na společných setkáních. 

 • Účast na jednorázovém jednodenním Úvodním Montessori semináři do 30.09. pro dospělé
  (seznámení se s Montessori přístupem a filosofií naší MŠ).
 • Pravidelná účast (minimálně 5 setkání) na Práci s pomůckou pro děti a jejich rodiče.
  Neodkládejte rozhodnutí se účastnit a přijďte včas.
 • Osobní schůzka obou rodičů s vedením MŠ.

Prosíme rodiče, aby si rezervovali termín pro schůzku v MŠ.   
ZDE rezervujte (bude aktualizováno těsně po zápise)

(Otevřete odkaz, stiskněte upravit v prohlížeči. Zapište se na Vámi vybraný termín a zavřete. Provedené změny se uloží.)

4. Schopnost platby

 • roční školné: 35 000
 • roční platba na výlety a kulturu: 700
 • měsíční stravné dle věku dítěte, kterého dosáhne v daném školním roce 
  – celodenní strava         Kč / 21 dní do 6 let a           Kč / 21 dní od 7 let
 • rezervační poplatek = zápisné 6 000 Kč (splatnost po podpisu smlouvy do 30.6. 2019)

5. Předpokládáme u dětí poměrnou soběstačnost:

 • citovou a sociální zralost
 • samostatnost při jídle a pití
 • částečnou samostatnost při oblékání -  prosíme, myslete na to při nákupu oblečení, bot a přezutí 
  – aby to děti zvládly sami
 • fyzickou zralost, chodí samostatně na záchod
 • zvládne pravidelné delší procházky a výlety (kolem 5 km) s batohem za každého počasí

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Rozhodnutí o zařazení dětí do mateřské školy ve školním roce 2019/2020

Č.j. 1/2019

Ředitelka školy  – Základní školaScioŠkola a Mateřská škola Meruzalka, o.p.s. jako příslušný právní orgán podle § 34, § 165 odst. 2 písmeno b, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb. (správní řád) vydává následující

r o z h o d n u t í :

Níže uvedené děti se zařazují do mateřské školy ve školním roce 2019/2020 - zde.
 

 

Formuláře:

Evidenční list - potvrzení od lékaře

Žádost o přijetí do MŠ 

Smlouva o poskytování vzdělávání

Platební ujednání pro Mateřskou školu

Dokumenty:

Školní vzdělávací program + Dodatek ŠVP – k 1.9.2013

Školní řád

Provozní řád

Provozní řád dětského hřiště

 

© www.meruzalka.cz 2020 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom