Informace ke stravování a platbě za stravné

POKYNY PRO DĚTSKOU SKUPINU (dále jen DS)

Zálohu na stravné je třeba uhradit do 10. dne příslušného kalendářního měsíce.
Kam zaplatit zálohu na stravné – bankovním převodem na účet 2601251971/ 2010 , se zadáním přiděleného variabilního symbolu.
Dnem úhrady se rozumí den připsání platby na účet DS.
 
Záloha na stravu pro děti při docházce 5dní/týden, ostatním stanoveno individuálně:

Dítě dle věku  Děti do
3 let
Děti od 3
do 6 let
Děti od 7 let Splatnost zálohy
rozsah stravy celodenní celodenní celodenní
         
záloha na 1měsíc 900,00 Kč 1000,00 Kč 1000,00 Kč 10 den v měsíci
 
 
Zálohy na stravné – ceník: platný od 6/2020 Děti do 3 let Děti od 3 – 6 let Děti do 7 let
Svačina-ranní 8,- Kč 8,- Kč 8,- Kč
Oběd 17,- Kč 20,- Kč 22,- Kč
Svačina-odpolední 8,- Kč 8,- Kč 8,- Kč
Pitný režim 2,- Kč 2,- Kč 2,- Kč
Provozní (věcná) režie, včetně dopravy 22,- Kč 22,- Kč 22,- Kč
Ceny celkem za druhy stravy:      
Oběd 41,- Kč 44,- Kč 46,- Kč
Polodenní stravné za 1 den 49,- Kč 52,- Kč 54,- Kč
Celodenní stravné za 1 den 57,- 60,- 62,-


Kdy a jak stravu dítěti odhlásit
Odhlášení OBĚDA z důvodu nepřítomnosti - rodič stravu odhlašuje přes aplikaci, kterou si můžete stáhnou do mobilu nebo přes přihlášení na naší webové stránce: www.meruzalka.cz/skoly vyberete zelený boxík-stravovací systém.
Odhlášení je možné 1den předem do 6:30. (Na 24.10. musím odhlásit nejpozději do 23.10. do 6:30 hodin)
aplikace do mobilu k odhlášení stravy:
Smart Food Menu - https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.maresmar.sfm&hl=cs
Vyberete jídelnu .. je ve spodní části seznamu Jihlava - Meruzalka a poté zadat uživatelské jméno a heslo.
- odhlášení SVAČINY z důvodu nepřítomnosti -rodič stravu odhlašuje formou SMS na telefon 778 096 775,
a to 1den předem do 6:30. Ve formátu Jméno+příjmení dítěte, omlouvám svačinu od –do.   (omlouvá se společně s nepřítomností dítěte v DS)
(Na 24.10. musím odhlásit  nejpozději do 23.10. do 6:30 hodin)

 
Když nestihnete dítě včas omluvit 
V případě nemoci to samozřejmě dopředu nevíte, 1. den si můžete přijít do DS neodhlášený oběd odebrat a to v době od 12:10 do 12:20, napište nám ale SMS na telefonní číslo 778 096 775 do 9:00hodin, abychom s tím počítali (na oběd si přinesete jídlo-nosič).   Pokud nám nedáte vědět do 9:00 hodin, že si oběd vyzvednete. Nebudeme vám moci oběd vydat. 

Ovoce a zelenina
Ovoce a zeleninu dostávají děti k ranní a odpolední svačině, dále během dopoledne dle sezónní nabídky a dle finančních možností. 

Stolování v  DS
Děti stolují v jídelně.
DS připravuje dopolední svačinu a odpolední svačinu. Obědy dovážíme z naší kuchyně Meruzalka v Jihlavě.
Kromě jídel připravujeme i tekutiny, které děti během svého pobytu v DS konzumují v rámci „pitného režimu“ (čaje, ovocné šťávy, voda, džusy, ...). Jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti mají možnost napít se v průběhu celého dne v samoobslužném režimu podle vlastní potřeby. Dětem ale pitný režim připomínáme.
Při pobytu venku pijí děti z kelímků. Průvodce dbá na dodržování čistoty a hygieny. Pokud dítě neumí ještě pít z kelímku bere si sebou vlastní dětskou láhev.

Co v případě diety
V případě diety (např. bezlepkové) mohou rodiče dětem přinést do DS hotová jídla, a to v označených nádobách (označení oběd/svačina a jméno dítěte).
 
Způsob a rozsah stravování
Stravování zajišťuje dětská skupina nebo zákonní zástupci dítěte.
Při přijetí dítěte do DS stanový odpovědný pracovník dětské skupiny po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v DS, vždy stravovalo.

Změna ve stravě - z polodenní na celodenní (opačně) nebo zrušení stravy vyřizuje vedoucí provozu DS, email – infozazraky@gmail.com
 
Dětská skupina Zázraky.

© www.meruzalka.cz 2021 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom