Informace ke stravování a platbě za stravné

POKYNY PRO DĚTSKOU SKUPINU (dále jen DS)

Splatnost
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne příslušného kalendářního měsíce.

Kde a jak zaplatit stravné
Zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na bankovní účet 2601251971/ 2010 , se zadáním přiděleného variabilního symbolu.
Dnem úhrady se rozumí den připsání platby na účet DS.

Co v případě diety
V případě diety (např. bezlepkové) mohou rodiče dětem přinést do DS hotová jídla, a to v označených nádobách (označení oběd/svačina a jméno dítěte).

Způsob a rozsah stravování
Při přijetí dítěte do DS stanový odpovědný pracovník dětské skupiny po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v DS, vždy stravovalo. Rodiče mohou dítěti přinést do DS hotová jídla, a to v označených nádobách (označení oběd/svačina a jméno dítěte).

Varianty stravování jsou polodenní/celodenní/vlastní strava.

Rozsah stravování a platby pro děti s měsíční docházkou, ostatním stanoveno individuálně:

 • Dítě dle věku  Děti do 3 let Děti nad 3roky Splatnost
  rozsah stravy celodenní celodenní
  září 900,00 Kč 1000,00 Kč 10.09.2018
  říjen 900,00 Kč 1000,00 Kč 10.10.2018
  listopad 900,00 Kč 1000,00 Kč 10.11.2018
  prosinec 900,00 Kč 1000,00 Kč 10.12.2018
  leden 900,00 Kč 1000,00 Kč 10.01.2019
  únor 900,00 Kč 1000,00 Kč 10.02.2019
  březen 900,00 Kč 1000,00 Kč 10.03.2019
  duben 900,00 Kč 1000,00 Kč 10.04.2019
  květen 900,00 Kč 1000,00 Kč 10.05.2019
  červen 900,00 Kč 1000,00 Kč 10.06.2019
  červenec 900,00 Kč 1000,00 Kč 10.07.2019
  srpen 900,00 Kč 1000,00 Kč 10.08.2019

 

Zálohy na stravné – ceník: platný od 11/2018 Strávníci 1 – 3 let Strávníci 3 – 7 let
přesnídávka 8,- Kč 8,- Kč
Oběd 26,- Kč 39,- Kč
Svačina 8,- Kč 8,- Kč
Pitný režim 2,- Kč 2,- Kč
Provozní (věcná) režie 7,- Kč 7,- Kč
Druh stravy cena celkem cena celkem
Oběd 33,- Kč 45,- Kč
Polodenní stravné za 1 den 44,- Kč 56,- Kč
Celodenní stravné za 1 den 52,- Kč 64,- Kč


Stolování v  DS

Děti stolují v jídelně.
DS připravuje dopolední svačinu a odpolední svačinu. Oběd dovážíme připravený z jídelny-vývařovny. Kromě jídel připravujeme i tekutiny, které děti během svého pobytu v DS konzumují v rámci „pitného režimu“ (čaje, ovocné šťávy, voda, džusy, ...). Jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého dne v samoobslužném režimu podle vlastní potřeby. Dětem do 2let pitný režim připomínáme.
Při pobytu venku pijí děti z kelímků. Průvodce dbá na dodržování čistoty a hygieny. Pokud dítě neumí ještě pít z kelímku bere si sebou vlastní dětskou láhev.

Ovoce a zelenina
Ovoce a zeleninu dostávají děti k ranní a odpolední svačině, dále během dopoledne dle sezónní nabídky a dle finančních možností. 

Kdy a jak omlouvat děti – odhlášení stravy
Odhlášení stravy z důvodu nepřítomnosti - rodič stravu odhlašuje formou SMS na telefon 778 096 775, a to 2dny předem do 6:30. Ve formátu Jméno+příjmení dítěte, omlouvám stravu od – do.
(Na 24.10. musím odhlásit nejpozději do 22.10. do 6:30 hodin)
 
Když nestihnete dítě včas omluvit 
V případě nemoci to samozřejmě dopředu nevíte, 1. den si můžete přijít do DS neodhlášený oběd odebrat a to v době od 12:10 do 12:20, napište nám ale SMS na telefonní číslo 778 096 775 do 9:00hodin, abychom s tím počítali (na oběd si přinesete jídlo-nosič).   Pokud nám nedáte vědět do 9:00 hodin, že si oběd vyzvednete. Nebudeme vám moci oběd vydat. 

Změna ve stravě - z polodenní na celodenní (opačně) nebo zrušení stravy musí být posláno písemně e-mailem na info@zazraky@gmail.com. Takováto změna bude platit nejpozději do 5 pracovních dní. Přesný den změny stravy Vám bude písemně sdělen.

Dětská skupina Zázraky.
 
© www.meruzalka.cz 2019 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom