Zápis - přihlášení do Montessori DS Zázraky - Netín

Kritéria pro přijetí do dětské skupiny:

1. Rodiče projevují zájem o vzdělávání jejich dítěte v souladu s principy Montessori pedagogiky,
    o spolupráci s dětskou skupinou, aktivně se sebevzdělávají.

  • Účast na jednorázovém jednodenním Úvodním Montessori semináři  
    (seznámení se s Montessori přístupem a filosofií naší dětské skupiny).
  • účast na přednáškách pořádané dětskou skupinou

2. Celodenní - Polodenní / pravidelná docházka dítěte do dětské skupiny (jen v některé dny)

3. Věk dítěte s přihlédnutím k vhodnému věkovému složení skupiny. Přijímáme děti od 1 roku do 6 let.

4. Dítě je přiměřeně samostatné ke svému věku.

5. Povinné očkování dle věku dítěte – viz citace ze zákona.
    (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví: Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku
    v denním režimu nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
    očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.)

V případě zájmu umístit dítě do naší dětské skupiny, volejte na tel. 778 095 951 nebo pište na infozazraky@gmail.com

O přijetí dítěte je rodič informován po dodání veškerých dokladů a vyhodnocení spisu dítěte.

 
 

                       dokumenty ke stažení (tisku):

                 
                                - žádost o přijetí dítěte do dětské skupiny
                                - potvrzení (příloha k žádosti)
                                - přihláška ke stravování
                                - smlouva o docházce dítěte
                                - informovaný souhlas (GDPR)
                       - Plán výchovy a péče
                       - Provozní řád

  
© www.meruzalka.cz 2024 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom