Rodina od Havlíčkova Brodu

K domácímu vzdělávání nás vedla touha být přítomen růstu a vývoji našich dětí a snažíme se jim umožnit dělat to, co si samy vyberou. Věříme, že samy vědí nejlépe, co budou potřebovat ve svém žití.

Děti mají velkou volnost v tom, co, kdy, kde a s kým budou dělat. Necháváme je těžit z důsledků jejich chování. Jsme přesvědčeni, že častý pobyt v přírodě a mezi zvířaty je naučí více než učebnice a pracovní sešity.

Jitka Zetková

Centrum Zázraků - tzv. sdružení domácí školáci

Rostoucí poptávka rodičů z Jihlavy a okolí po alternativních formách vzdělávání přivedla do Meruzalky skupinu rodičů, učitelů a školáků, kteří pracují na vzniku alternativní montessori školy, kerá jim v okolí chybí. O vzdělávání svých dětí mají jinou představu, než co nabízí školy v okolí
- nelpějí na předávání informací, ale požadují, aby jejich děti uměli s informacemi pracovat - vyhledávat, porovnávat, třídit, ověřovat, kriticky hodnotit...
- nechtějí děti neustále zkoušet a prověřovat, ale podporují jejich sebedůvěru a schopnost ocenit nejprve své schopnosti, pak umí ocenit i druhého ...
- nečiní své děti závislé na vůli a kontrole jiných lidí, ale podporují jejich samostatnos a zodpovědnost ...
 

Již dva roky se společně vzděláváme v Centru Zázraků v Jihlavě - Mrštíkova 30 za podpory a spolupráce spolku Zázraky se dějí a rodičů dětí.


Zahraniční individuální vzdělávání 

Tuto možnost využívají rodiče, kteří jsou pracovně v zahraničí. Jejich děti zde navštěvují běžné školy se vzdělávacím jazykem dané země. Ve spolupráci se školou v ČR, kde jsou jako zahraniční školáci mají možnost i povinnost absolvovat vzdělávání dle zákonů v ČR.

 

© www.meruzalka.cz 2019 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom