Denní režim Montessori dětské skupiny Meruzalka

Dětská skupina má celoroční provoz v pracovní dny mimo státní svátky, a to každý den v době 6:45-16:00 hodin.

Příchod dětí 6:45 - 8:00,   vyzvedávání dětí 11:30-12:00, 14:30-16:00 hodin.

Harmonogram:

  6:45 -  8:00   Děti přicházejí do dětské skupiny.
 
  6:45 -  8:10  
  Děti se scházejí, práce s Montessori pomůckami. Projdou si pomůcky z nabídky.     
  Práce jsou individuální i skupinové. Mohou využít výtvarné činnosti, cvičení.
 
 
  8:10 -  8:30  
  Svačina, při které se děti učí samostatnosti. Vytváříme společenství u stolu, jíme společně.
 
  8:30 -  8:45
  Činnosti cílené, individuální, skupinové a frontální, práce s Montessori pomůckami, individuální naplňování potřeb dítěte. Děti se učí vzájemnému naslouchání. Seznamují se s obdobím, které zrovna prožíváme, učíme se soustředit a ztišit se. Elipsa – cvičení rovnováhy, společné setkávání, program dle tématu týdne, pohyb, říkadla a písničky, logopedická cvičení, rozmluva.
 
  8:50 - 11:00  
  Pobyt venku  - příprava (podpora samostatnosti při sebeobsluze, oblékání, hygieně ). Pobyt venku - poznávání přírody a okolí, hry, pokusy, praktická cvičení, říkadla a písničky.
 
  11:00 - 11:30  
  Oběd - příprava  (podpora samostatnosti při sebeobsluze, hygiene, u jídla prostírání) obsluha a podpora sebeobsluhy u jídla, úklid.
 
 11:30 - 13:45  
  Odpočinek dle potřeby dítěte, relaxace a ztišení. Individuální postupné vstávání, klidové aktivity, buzení spících od 13:30
 
 13:00 - 14:00  
  Práce s Montessori pomůckami, stavebnice, modelování, pohybové chvilky, čtení, logopedické chvilky, práce pro nespící
 
  14:00-14:30  
  Odpolední svačina, samostatná příprava a úklid. Vytváříme společenství u stolu, jíme společně.
 
 14:30-15:45  
  Práce s Montessori pomůckami – individuální i skupinová, výtvarné činnosti, stavebnice, modelování, skupinové hry, pohybové chvilky, čtení, případně odpolední pobyt venku.
 
 15:45 - 16:00   Příprava na odchod, úklid. Zamykání DS.
 
© www.meruzalka.cz 2024 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom