Platný od 01. 08. 2018

Celodenní docházka:

Celodenní docházka 5 dnů v týdnu                  1750 Kč/ měsíc

Celodenní docházka 3 dny v týdnu                  1275 Kč/ měsíc

Celodenní docházka 2 dny v týdnu                    850 Kč/ měsíc

Vyzvedávání dětí po celodenním programu - dle dohody (nejdříve po 6-ti hodinách pobytu)
Příchod dětí 6:30 - 9:00,  vyzvedávání dětí 13:30 - 16:00.

 

Polodenní docházka:

Polodenní docházka 5 dnů v týdnu                    1000 Kč/ měsíc

Polodenní docházka 3 dny v týdnu                      800 Kč/ měsíc

Polodenní docházka 2 dny v týdnu                      600 Kč/ měsíc

Vyzvedávání dětí po dopolodenním programu - dle dohody (nejdříve po 3 hodinách pobytu)
Při dopoledním programu příchod dětí 6:30 - 9:00, vyzvedávání dětí 11:45 - 12:45
(maximální délka pobytu 4,5 hodiny - Při překročení se platí příplatek za každou započatou hodinu nebo je následně pobyt považován za celodenní)

Při odpoledním programu příchod dětí 11:45 - 12:45
(maximální délka pobytu 4,5 hodiny - Při překročení se platí příplatek za každou započatou hodinu nebo je následně pobyt považován za celodenní)
 

Jednorázové školné - dle potřeb rodičů a kapacitních možností DS

 1 týden     650 Kč             ( celodenní docházka 6:30 - 16:00 )                               
 1 den        150 Kč
             ( celodenní docházka 6:30 - 16:00 )  


Stravné je hrazeno extra dle aktuální cenové kalkulace - více v záložce Stravování.

 

© www.meruzalka.cz 2021 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom