Úvod - Mateřská škola - Základní škola - Vzděláváme se; aktuálně 

Základní škola

"Pomoz mi, abych myslel sám."     "Dokážu to!" 

Meruzalka základní škola funguje od 1. 9. 2014 v nově zrekonstruovaných prostorách Jihlavských teras v patře nad MŠ.

 

 Montessori Meruzalka a její principy a specifika

 • angličtina od 1. třídy;
 • zkušení pedagogové s mnohaletou praxí na 1. i 2. stupni ZŠ a s Montessori kurzem;
 • rodilý mluvčí;
 • systém výuky založený na vnitřní motivaci k učení, vlastní volbě a odpovědnosti;
 • učitel, který je dětem průvodcem a rádcem podle hesla "Pomoz mi, abych myslel sám.";
 • péče o bezpečné klima, rozvoj respektu a sebeúcty, jasná pravidla a pevné hranice;
 • vlastní kontrola chyb a sebehodnocení namísto známek;
 • místo učebnic encyklopedie a Montessori pomůcky;
 • individuální tempo učení, kooperace průvodců a žáka nad plánem učiva
 • projektová výuka (trénink komunikace, prezentace);
 • pravidelná výuka v realitě života - výuka mimo budovu;
 • věkově smíšený kolektiv žáků zpravidla 1.- 3. ročníku a 4.- 6.ročníku; kde děti spolupracují a vzájemně se od sebe učí;
 • výuka je rozložena do celého dne - v odpoledních hodinách pokračuje montessori výuka (zpravidla zaměřená na výchovy, prezentační dovednosti a rozvoj spolupráce).
 • na výuku navazuje odpolední čas relaxace i rozvoje zájmů prostřednictvím kroužků.
 • ve škole je také možnost setkávat se s dětmi, které to mají se vzděláváním trochu jinak - jsou vzdělávány podle individuálních plánů - naši domácí školáci;

 

 

Napište nám

RYCHLÁ NAVIGACE:

ŠKOLKA

ŠKOLA

VZDĚLÁNÍ