DS Zázraky           Aktuality         Zápis- přihláška       Den v DS       Stravování v DS      Ceník     

Dokumenty
           Fotogalerie      Náš tým                  Projekt           Kontakty          Volná místa

Stravování v DS                                         Jídelníček 10-14.09.zde a 17.-21.09.zde

 

Informace ke stravování a platbě za stravné
POKYNY PRO DĚTSKOU SKUPINU (dále jen DS)

Splatnost 
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne příslušného kalendářního měsíce.
 

Kde a jak zaplatit stravné
Zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na bankovní účet 2601251971/ 2010, se zadáním přiděleného variabilního symbolu. Dnem úhrady se rozumí den připsání platby na účet DS. 


Co v případě diety
V případě diety (např. bezlepkové) mohou rodiče dětem přinést do DS hotová jídla, a to v označených nádobách (označení oběd/svačina a jméno dítěte). 


Způsob a rozsah stravování
Při přijetí dítěte do DS stanový odpovědný pracovník dětské skupiny po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v DS, vždy stravovalo. Rodiče mohou dítěti přinést do DS hotová jídla, a to v označených nádobách (označení oběd/svačina a jméno dítěte). Varianty stravování jsou polodenní/celodenní/vlastní strava.

 

Rozsah stravování a platby pro děti s měsíční docházkou, ostatním stanoveno individuálně:

Dítě dle věku 

Děti do 3 let

Děti nad 3roky

Děti do 3 let

Děti nad 3roky

Splatnost

rozsah stravy

polodenní

polodenní

celodenní

celodenní

 

 

 

 

 

 

září

750,00 Kč

850,00 Kč

880,00 Kč

990,00 Kč

10.09.2018

říjen

750,00 Kč

850,00 Kč

880,00 Kč

990,00 Kč

10.10.2018

listopad

750,00 Kč

850,00 Kč

880,00 Kč

990,00 Kč

10.11.2018

prosinec

750,00 Kč

850,00 Kč

880,00 Kč

990,00 Kč

10.12.2018

leden

750,00 Kč

850,00 Kč

880,00 Kč

990,00 Kč

10.01.2019

únor

750,00 Kč

850,00 Kč

880,00 Kč

990,00 Kč

10.02.2019

březen

750,00 Kč

850,00 Kč

880,00 Kč

990,00 Kč

10.03.2019

duben

750,00 Kč

850,00 Kč

880,00 Kč

990,00 Kč

10.04.2019

květen

750,00 Kč

850,00 Kč

880,00 Kč

990,00 Kč

10.05.2019

červen

750,00 Kč

850,00 Kč

880,00 Kč

990,00 Kč

10.06.2019

červenec

750,00 Kč

850,00 Kč

880,00 Kč

990,00 Kč

10.07.2019

srpen

750,00 Kč

850,00 Kč

880,00 Kč

990,00 Kč

10.08.2019

 

Zálohy na stravné – ceník:

Strávníci 1 – 3 let

Strávníci 3 – 7 let

přesnídávka

8,- Kč

8,- Kč

Oběd

24,- Kč

30,- Kč

Svačina

8,- Kč

8,- Kč

Pitný režim

2,- Kč

2,- Kč

Provozní (věcná) režie

7,- Kč

7,- Kč

Polodenní stravné za 1 den

41,-

47,-

Celodenní stravné za 1 den

49,-

55,-

 

Stolování v  DS
Děti stolují v jídelně. DS připravuje dopolední svačinu a odpolední svačinu. Oběd dovážíme připravený z jídelny-vývařovny.
Kromě jídel připravujeme i tekutiny, které děti během svého pobytu v DS konzumují v rámci „pitného režimu“ (čaje, ovocné šťávy, voda, džusy, ...). Jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého dne v samoobslužném režimu podle vlastní potřeby. Dětem do 2let pitný režim připomínáme.
Při pobytu venku pijí děti z kelímků. Průvodce dbá na dodržování čistoty a hygieny. Pokud dítě neumí ještě pít z kelímku bere si sebou vlastní dětskou láhev.

Ovoce a zelenina
Ovoce a zeleninu dostávají děti k ranní a odpolední svačině, dále během dopoledne dle sezónní nabídky a dle finančních možností. 


Kdy a jak omlouvat děti – odhlášení stravy

Odhlásit stravu lze nejpozději do 7:00 na aktuální den.
Nepřítomnost i odhlášení stravy se hlásí na tel. 778 096 775. Ve formátu Jméno+příjmení dítěte, omlouvám přítomnost/stravu (nebo obojí) od – do.
 

Když nestihnete dítě včas omluvit 
V případě nemoci to samozřejmě dopředu nevíte, 1. den si můžete přijít do DS neodhlášený oběd odebrat a to v době od 12:30, napište nám ale SMS na telefonní číslo
778 096
775 do 9:00hodin, abychom s tím počítali (na oběd si přinesete jídlo-nosič).


Změna ve stravě - z polodenní na celodenní (opačně) nebo zrušení stravy musí být posláno písemně e-mailem na info@zazraky@gmail.com. Takováto změna bude platit nejpozději do 5 pracovních dní. Přesný den změny stravy Vám bude písemně sdělen.


Dětská skupina Zázraky.

Tuto stránku upravuje Procházková Eliška, poslední aktualizace 01. 09. 2018

Menu

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.

RYCHLÁ NAVIGACE:

ŠKOLKA

meruzalka.jpg

VZDĚLÁNÍ