DS Zázraky           Aktuality         Zápis- přihláška       Den v DS       Stravování v DS      Ceník     

Dokumenty
           Fotogalerie      Náš tým                  Projekt           Kontakty          Volná místa

Stravování v DS                                        

Jídelníček
05. - 09.11. zde  a  12. - 16.11. zde  

Informace ke stravování a platbě za stravné
POKYNY PRO DĚTSKOU SKUPINU (dále jen DS)

Splatnost 
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne příslušného kalendářního měsíce.
Platba - záloha na stravu je stanovena individuálně.
 

Kde a jak zaplatit stravné
Zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na bankovní účet 2601251971/ 2010, se zadáním přiděleného variabilního symbolu. Dnem úhrady se rozumí den připsání platby na účet DS. 


Co v případě diety
V případě diety (např. bezlepkové) mohou rodiče dětem přinést do DS hotová jídla, a to v označených nádobách (označení oběd/svačina a jméno dítěte). 


Způsob a rozsah stravování
Při přijetí dítěte do DS stanový odpovědný pracovník dětské skupiny po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v DS, vždy stravovalo. Rodiče mohou dítěti přinést do DS hotová jídla, a to v označených nádobách (označení oběd/svačina a jméno dítěte). Varianty stravování jsou polodenní/celodenní/oběd/vlastní strava.

 

ceník do 31.10.2018

Strávníci 1 – 3 let

Strávníci 3 – 7 let

přesnídávka

8,-

8,-

oběd

24,-

30,-

svačina

8,-

8,-

pitný režim

2,-

2,-

provozní (věcná) režie

7,-

7,-

Oběd

30,-

36,-

Polodenní stravné za 1 den

41,-

47,-

Celodenní stravné za 1 den

49,-

55,-

 

ceník od 01.11.2018

 

Strávníci 1 – 3 let Strávníci 3 – 7 let
přesnídávka 8,- 8,-
oběd 27,- 39,-
svačina 8,- 8,-
pitný režim 2,- 2,-
provozní (věcná) režie 7,- 7,-
Oběd 33,- 45,-
Polodenní stravné za 1 den 44,- 56,-
Celodenní stravné za 1 den 52,- 64,-

Stolování v  DS
Děti stolují v jídelně. DS připravuje dopolední svačinu a odpolední svačinu. Oběd dovážíme připravený z jídelny-vývařovny.
Kromě jídel připravujeme i tekutiny, které děti během svého pobytu v DS konzumují v rámci „pitného režimu“ (čaje, ovocné šťávy, voda, džusy, ...). Jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého dne v samoobslužném režimu podle vlastní potřeby. Dětem do 2let pitný režim připomínáme.
Při pobytu venku pijí děti z kelímků. Průvodce dbá na dodržování čistoty a hygieny. Pokud dítě neumí ještě pít z kelímku bere si sebou vlastní dětskou láhev.

Ovoce a zelenina
Ovoce a zeleninu dostávají děti k ranní a odpolední svačině, dále během dopoledne dle sezónní nabídky a dle finančních možností. 


Kdy a jak omlouvat děti – odhlášení stravy
Odhlásit stravu lze nejpozději 2dny předem do 6:30.
Ve formátu Jméno+příjmení dítěte, omlouvám stravu od - do.
Např.: na 24.10. musím odhlásit nejpozději do 22.10. do 6:30 hod.
Nepřítomnost i odhlášení stravy se hlásí na stejný tel. 778 096 775
.
 

Když nestihnete dítě včas omluvit 
V případě nemoci to samozřejmě dopředu nevíte, 1. den si můžete přijít do DS neodhlášený oběd odebrat a to v době od 12:30, napište nám ale SMS na telefonní číslo
778 096
775 do 9:00hodin, abychom s tím počítali (na oběd si přinesete jídlo-nosič).


Změna ve stravě - změna ve stravě musí být zaznamenána písemně na stanoveném formuláři.
Změna bude platit dle dohody.


Dětská skupina Zázraky.

Tuto stránku upravuje Procházková Eliška, poslední aktualizace 04. 11. 2018

Menu

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Chráněno službou reCAPTCHA.

RYCHLÁ NAVIGACE:

ŠKOLKA

meruzalka.jpg

VZDĚLÁNÍ

Zveme vás