Mateřská škola

V MŠ máme ještě několik volných míst.

Meruzalka - Mateřská škola funguje od 1.9.2013
Vzděláváme děti od 3 do 6ti let. Jsme v síti MŠMT.
Jsme soukromá škola, kde se rodiče formou školného podílejí na zajištění provozu. Povinná výše školného je nastavena sociálně. Nezbytnou součástí školného je dobrovolná částka, u které lze stanovit účel využití a je potvrzována jako dar.

MŠ má 2 věkově smíšené třídy (v každé je 25 dětí), které spolu úzce spolupracují.

V MŠ najdete:

 • zkušené pedagogy s Montessori kurzem, kteří jsou průvodcem a rádcem
  podle hesla: "Pomoz mi, abych to dokázal sám."
 • věkově smíšené třídy, kde děti spolupracují a vzájemně se od sebe učí
 • prolínání obou tříd MŠ i spolupráce se ZŠ
 • systém výuky založený na vnitřní motivaci k učení, vlastní volbě, samostatnosti  a odpovědnosti
 • jasná pravidla a pevné hranice - jistota pro děti
 • péči o bezpečné klima, rozvoj respektu a sebeúcty, individuální tempo
 • sebehodnocení a práce s chybou jako s jevem nutným pro učení
 • místo hraček Montessori pomůcky (názorné pomůcky praktického života, smyslů, matematiky, jazyka a světa kolem nás) a tvořivý materiál
 • zážitkové učení v tématických projektech
 • angličtinu a pravidelný kontakt s rodilým mluvčím
 • dílnu a rozvoj praktických činností
 • prostorné, nově vybavené třídy
 • krásné připravené prostředí, vedoucí k soustředění na práci
 • každotýdenní výlety po Jihlavě a okolí, každodenní pobyt venku (za každého počasí) na školní zahradě 
  nebo v okolí
 • škola přátelská a otevřená
 • “Nechme děti pracovat dál se stejnou chutí, s jakou se učili chodit a mluvit."

Tuto stránku upravuje Jana K. - poslední aktualizace 5.6.2017

Napište nám

RYCHLÁ NAVIGACE:

ŠKOLKA

ŠKOLA

VZDĚLÁNÍ