Úvod - Mateřská škola - Základní škola - Vzděláváme se; aktuálně 

Kurz Montessori pedagogika v MŠ    

 Určena pedagogům MŠ, s velkým přínosem pro pedagogy 1. a 2.ZŠ. lektory pro děti, rodiče...

MŠMT akreditovaný prožitkový kurz pro pedagogické pracovníky

Montessori pedagogika  pro MŠ  21. srpna 2017 – 2. prosince  2017  
(so  9 - 17h)  úpravy časů vyhrazeny - možný posun, první den začátek 8:30 hod.

4 všední prázdninové dny v srpnu + soboty, celková časová dotace 80 hodin + 1 den praxe

(21.-24.8.+ 24.9.+ 7.10.+ 21.10.+ 4.11.+ 18.11.+ 2.12. 2017)

  • Lektorský tým – Montessori – vzdělávací rodinné centrum v Brněwww.montessori-brno.cz 
  • Kde nás najdete: Jihlavské Terasy, o.p.s., Havlíčkova 30, Jihlava. 
  • Cena: 8 450,-Kč (pro dvojici či skupinu z jedné organizace 8 250,-Kč/pro druhou osobu)
  • Po Vašem přihlášení Vám budou zaslány údaje a instrukce ke splatnosti zálohy a doplatku. Počet míst omezen (12-16 osob).
  • Kontakt pro přihlášení: tel: 778 095 954, e-mail: vzdelavani@meruzalka.cz

  Témata

Teoretická část (4 dny - 32 hodin), praktická část (5 dnů - 40 hodin),  závěrečná část (1 den - 8 hodin)

1. den Vývojová období, 2. den Principy Montessori pedagogiky, 3. den Osobnost učitele 4.den Pomůcky praktického života 5. den Organizace výukového dne v MŠ, 6. den Smyslové tříbení, 7. den Matematika, 8. den Jazyk, 9. den Poznávání světa, 10. den zkouška - závěrečná prezentace (1 den - 8 hodin)

(pro absolventy Montessori kurzu je možné zopakování jednotlivého dne po domluvě)

Praxe probíhá v Montessori předškolních zařízeních.

     

Přihlášení na kurz Montessori pedagogiky pro MŠ

 

  E – mail: vzdelavani@meruzalka.cz

  

Napište nám

RYCHLÁ NAVIGACE:

ŠKOLKA

meruzalka.jpg

VZDĚLÁNÍ