Informace 

Informace ke stravě a platbě za stravné
POKYNY PRO MŠ

Od září 2016 samy vaříme stravu pro děti a žáky Meruzalky. Strava je připravována pracovníkem Meruzalky, vaří se ve spolupráci a v prostorách domova seniorů - DS Stříbrné terasy.

Způsob odhlašování stravy takto:
Odhlásit stravu lze do 9:00 na druhý den. (Příklad: odhlášku na 1.10.2016 je nutné nahlásit nejpozději do 9:00 dne 30.9.2016).
Odhlášení stravy se provádí
přes internet – přihlášením na iCanteen. Přístup k tomuto přihlášení naleznete na www.meruzalka.cz → MŠ → záložka jídelna MŠ → a dále odkaz „Odhlašování obědů a jídelníček“. Zde je nutné nejdříve zadat přidělené uživatelské jméno a heslo.

V případě, že máte celodenní oběd a odpolední svačinku si budete brát sebou domů z důvodu odchodu po obědě:

1) zapíšete se na stanovené místo - do sešitu u dveří do třídy

2) označte kancelářskou sponkou kapsičku se jménem na skříni pod planetami

3) na tuto svačinu si prosím přineste odpovídající nádobu, kterou necháte ve školce již ráno

  • nádobu označte jménem a příjmením dítěte. Kdo nebude mít nádobu, odchází bez
    odpolední svačinky.

 

Školka v přírodě:
Stravu, kdy je školka v přírodě odhlašuje zákonný zástupce. Informaci, kterých dnů se to týká dává průvodce MŠ.


V případě nemoci to samozřejmě dopředu nevíte, 1.
den si můžete přijít do Meruzalky neodhlášený oběd odebrat, a to v době 11:50-11:55, napište nám ale SMS na telefonní číslo
731 403 466 do 9:00hodin
, abychom s tím počítali (na oběd si přinesete jídlo-nosič).

Změna ve stravě - z polodenní na celodenní (nebo opačně) musí být písemně e-mailem na jidelna@meruzalka.cz. Takovouto změnu je možné provést vždy do 5 pracovních dnů ode dne zažádání. 

 

Způsob placení stravy takto:

Platba stravného probíhá formou zálohy bankovním převodem na účet Meruzalky 107-7168390227 / 0100.
Při platbě
stravy bankovním převodem uveďte :

         -  přidělený variabilní symbol (6-ti místné číslo-410001, toto číslo Vám bylo sděleno
            s přihlašovacími údaji na iCanteen, kde lze odhlásit stravu)
,

         - 
specifický symbol - uveďte číslo z platebního ujednání - ,,variabilní číslo" 

         -  do předmětu zadejte
jméno a příjmení dítěte.

 

 

Děti do 7 let

Děti do 7 let

Děti nad 7let

Splatnost
zálohy

 

polodenní

celodenní

celodenní

září

950,00 Kč

1 050,00 Kč

1 050,00 Kč

25.09.2016

říjen

950,00 Kč

1 050,00 Kč

1 050,00 Kč

25.10.2016

listopad

950,00 Kč

1 050,00 Kč

1 050,00 Kč

25.11.2016

prosinec

950,00 Kč

1 050,00 Kč

1 050,00 Kč

25.12.2016

leden

950,00 Kč

1 050,00 Kč

1 050,00 Kč

25.01.2017

únor

950,00 Kč

1 050,00 Kč

1 050,00 Kč

25.02.2017

březen

950,00 Kč

1 050,00 Kč

1 050,00 Kč

25.03.2017

duben

950,00 Kč

1 050,00 Kč

1 050,00 Kč

25.04.2017

květen

950,00 Kč

1 050,00 Kč

1 050,00 Kč

25.05.2017

červen

950,00 Kč

1 050,00 Kč

1 050,00 Kč

25.06.2017

Zaplacené zálohy budou vyúčtovány dvakrát ročně, za první pololetí nejpozději do 19. 2. 2017.

 

 

Tuto stránku upravuje EliškaP - poslední aktualizace 21.09.2016 

 

 

Napište nám

RYCHLÁ NAVIGACE:

ŠKOLKA

ŠKOLA

VZDĚLÁNÍ