Logo OPZ barevné.jpg

Dětská skupina Zázraky - Netín

 

Náš tým            Základní informace            Ceník           Projekt            Zápis- přihláška

Co a kdo jsme?

Dětská skupina představuje zařízení pravidelné péče o děti, a to pro děti ve věkovém rozpětí od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Kolektiv tvoří 12 dětí. Přítomny jsou dvě nebo i více pečujících osob. O děti pečují na základě vypracovaného plánu výchovy a péče, který zaručuje kvalitu poskytované služby. Péče o dítě v dětské skupině je vždy nepodnikatelskou a neziskovou činností.

Dětská skupina Zázraky v Netíně má montessori program, přičemž důraz je kladen na přirozený rozvoj, hledání souvislostí, možnosti spolupráce i způsoby řešení, respektování individuálních potřeb a zvláštností každého jedince, na partnerský přístup k dětem i jejich rodičům.

Před zahájením poskytování služby se uzavírá s rodičem dítěte smlouva. Smlouva obsahuje všechny potřebné náležitosti, které se týkají poskytované péče o dítě.

 
Projekt Dětská skupina Zázraky, reg.č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006850 je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Menu

Napište nám

RYCHLÁ NAVIGACE:

ŠKOLKA

meruzalka.jpg

VZDĚLÁNÍ