Zápis do ZŠ - minulé roky:

 

Rozhodnutí o zařazení dětí do 1. třídy ve školním roce 2016 / 2017.

Ředitelka školy Meruzalka - Základní škola a Mateřská škola Jihlavské Terasy, o.p.s., jako příslušný

správní orgán podle § 46 odst. 1 a  §165, odst.2 písmeno e) zákona  č.561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu

se zákonem 500/2004 Sb. (správní řád) vydává následující

                                     r o z h o d n u t í:

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku ve školním roce 2016 / 2017 najdete zde.

___________________________________________________________________________________

čtvrtek 14.1. 2016 – v časech od 15:00 do 18:00 hodin

pátek 15.1. 2016 – v časech od 15:00 do 17:00 hodin

Přijít můžete kdykoli ve výše stanoveném čase společně s dítětem. Organizace bude probíhat podobně jako na prosincových setkáních. Pro rodiče místo přednášek budou připraveny formuláře k vyplnění. Děti se začlení do práce v malé třídě. Počítejte, že se u nás minimálně půl hodiny zdržíte. Těšíme se na viděnou v Meruzalce.

kontakt: e-mail:   reditel@meruzalka.cz     tel: 603 862 950

Věk dítěte: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. (§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

S sebou: rodný list a zdravotní průkaz dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce

Registrační číslo: Každé dítě obdrží registrační číslo, podle kterého zákonný zástupce zjistí na vývěsce školy nebo webu, zda bylo jeho dítě do školního zařízení přijato.

Kritéria přijetí: Klíčovým kritériem, které se bude sledovat u všech dětí je připravenost dítěte na Montessori prostředí a souznění rodiny s Montessori systémem.

Dále se bude přihlížet:

1. chodilo-li dítě do Montessori školky Meruzalka

2. podílel-li se rodič dítěte na založení Meruzalky

3. navštěvovalo-li dítě jinou alternativní MŠ nebo pravidelná montessori setkávání při MŠ a ZŠ Meruzalka

____________________________________________________________________________________________________________________

Zápis do 1. třídy na školní rok 2015/2016 do ZŠ Meruzalka

Meruzalka – Základní škola a Mateřská škola Jihlavské Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30, Jihlava.

Počet žáků, které každoročně přijímáme je 12-16

Přednostně přijímáme žáky, které známe. Kromě dětí z naší MŠ mají rodiče s dětmi možnost navštěvovat pravidelná středeční setkávání - Práce s pomůckou.

Pokud o Meruzalce ZŠ přemýšlíte pro Vaše děti,

Zveme Vás do výuky : úterý 5.1. + čtvrtek 7.1. +  středa 27.1. - vždy  od 8:30 do 11:00

Přihlásit se na náhled do výuky můžete na e-mailu reditel@meruzalka.cz 

Zváni jsou přednostně rodiče, kteří se chystají v lednu se svými dětmi k zápisu a absolvovali některou z přednášek, seminář nebo montessori kurz - napište prosím v přihlašujícím e-mailu. Vítáni jsou také ostatní rodiče našich dětí. Po přihlášení budete zařazeni do skupiny k provázejícímu učiteli - budete informováni e-mailem i na nástěnce ve škole.

Svůj příchod naplánujte mezi 8:15 - 8:25. Rodiče budoucích prvňáčků přijďte bez dětí (děti měly možnost zažít styl výuky na pravidelných setkáních v prosinci). Rodiče našich žáků - vaše děti přicházejí do 8:15, pak se připravují samy ve třídách.

Rodiče čekají s ostatními rodiči ve vstupním prostoru. Oblečení a obuv si odložte na kovový věšák před prosklenými dveřmi. Tam vyčkejte dokud si Vás provázející učitel nevyzvedne. Do tříd všichni rodiče vstupují až s provázejícím učitelem.

Ve třídách si najděte místo, kde nebudete příliš vyčnívat. Na děti prosím nemluvte ani se jich nevyptávejte, abyste je nerušili v práci. Nemluvte prosím ani dospělí mezi sebou. Pokud budete mít dotazy, zapište si je. Provázející učitel Vám je zodpoví ve stanoveném čase mimo třídu.

Přejeme Vám příjemný zážitek a těšíme se na viděnou v Meruzalce

Nejlépe, jak děti na vstup do montessori ZŠ připravit, je práce v montessori MŠ - pokud Vaše dítě do montessori MŠ nechodí, můžete společně zažít práci v montessori prostředí návštěvou středeční práce s pomůckou v MŠ Meruzalka  - více informací zde

___________________________________________________________________________________________________________________

V loňském roce se nám osvědčila opakovaná setkání dětí a rodičů (přednáška a informace pro rodiče + dílna pro děti).

Pokud o Meruzalce ZŠ přemýšlíte pro Vaše děti,

zveme Vás na čtyři prosincová setkání: 2. + 3.  a 7. + 8. 

Přihlásit se na prosincová setkání můžete na e-mailu vzdelavani@meruzalka.cz nebo se v MŠ zapsat na nástěnce 

Všechna setkání začínají v 16:15 - končí v 17:30

Svůj příchod naplánujete mezi 16:00 a 16:10. Po příchodu do školy si děti i dospělí odkládají obuv a oblečení samostatně na připravená místa. Děti věší bundy na věšáky u vchodu a boty ukládají pod lavičky - činností je provází průvodce z Meruzalky. Rodiče ukládají boty do polic mezi sloupy ve vstupní hale a bundy nebo kabáty odkládají na ramínka před skleněnými dveřmi, kde čekají na své děti.

Ve středu, ve čtvrtek a v pondělí se všichni společně sejdeme ve velké třídě - chodbou dále vpravo, poslední den v úterý se společně sejdeme v pohybovém sále.

Po krátkém přivítání děti s učiteli odchází pracovat do malé třídy. Dospělí v prostorách zůstávají. Po skončení programu v malé třídě přivedou uč. děti zpět do velké třídy (pohybového sálu) k rodičům. Od této chvíle za pohyb svých dětí zodpovídají rodiče.

Po krátké společné reflexi bude prostor do 17:50 na individuální rozhovory s přítomnými dospělými průvodci Meruzalky a prohlídku prostor. Při odchodu se děti i dospělí samostatně oblékají - děti při této činnosti opět doprovází průvodce z Meruzalky.

středa   2.12.2015 - Přednáška pro rodiče, téma: Proč alternativa a proč montessori - JanaP

čtvrtek  3.12.2015 - Přednáška pro rodiče, téma: Montessori principy (svoboda a řád) - Eva, Radka

pondělí  7.12.2015 - Přednáška pro rodiče, téma: Příprava montessori předškoláka a školní zralost - JanaK

úterý    8.12.2015 - Přednáška pro rodiče, téma: Bez spolupráce rodiny a školy to nejde - JanaP, Štěpánka

 Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Chráněno službou reCAPTCHA.

RYCHLÁ NAVIGACE:

ŠKOLKA

meruzalka.jpg

VZDĚLÁNÍ

Zveme vás