Poplatky za docházku (školné)

Mateřská škola:

  • školné za docházku do MŠ 2.200,-/měsíčně (září-červen)

  • poplatek výhradně na spotřební materiál dítěte (například: pomůcky, pracovní sešity, tvorbu a tisk pracovních listů, výtvarných a jiných potřeb) a na vybavení školní kuchyně-jídelny apod.. 1.000,-/rok školní docházky (září-červen) 
  • Zálohové rezervační platební ujednání (dále jen záloha): Zákonný zástupce uhradí jednorázovou zálohu ve výši 6.000 Kč - po podpisu smlouvy, na základě rozhodnutí o přijetí dítěte do Mateřské školy.  Po skončení docházky záloha po dohodě se zákonným zástupcem může být využita k úhradě posledních měsíců, převedena do ZŠ nebo vrácena. 

  • školné za docházku o prázdninovém provozu, cena je stanovena podle počtu přihlášených a zveřejněna nejpozději do konce června.

         K výše uvedeným bodů je třeba vždy sepsat platební ujednání / mimořádné platební ujednání.

 

Základní škola:

  • školné za docházku do ZŠ 2.200,-/měsíčně (září-červen)

  • poplatek za školní družinu 300,-/měsíčně (září-červen)

  • poplatek výhradně na spotřební materiál dítěte (například: pomůcky, pracovní sešity, tvorbu a tisk pracovních listů, výtvarných a jiných potřeb) a na vybavení školní kuchyně-jídelny apod.. 1.500,-/rok školní docházky (září-červen) 
  • Zálohové rezervační platební ujednání (dále jen záloha): Zákonný zástupce uhradí jednorázovou zálohu ve výši 6.000 Kč - po podpisu smlouvy, na základě rozhodnutí o přijetí do Základní školy.  Po skončení docházky záloha po dohodě se zákonným zástupcem může být využita k úhradě posledních měsíců nebo vrácena.

         K výše uvedeným bodů je třeba vždy sepsat platební ujednání.

 

 Tuto stránku upravuje EliškaP - poslední aktualizace 06.09.2016

 

Menu

Napište nám

RYCHLÁ NAVIGACE:

ŠKOLKA

meruzalka.jpg

VZDĚLÁNÍ