Formuláře a Rozhodnutí o přijetí do MŠ

 

Rozhodnutí o zařazení dětí do mateřské školy ve školním roce 2017/2018

Č.j. 2/2017

Ředitelka školy Meruzalka – Základní škola a Mateřská škola Jihlavské Terasy, o.p.s. jako příslušný právní orgán podle § 34, § 165 odst. 2 písmeno b, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb. (správní řád) vydává následující

r o z h o d n u t í :

Níže uvedené děti se zařazují do mateřské školy ve školním roce 2017/2018 - zde.

 

Formuláře:

Evidenční list - potvrzení od lékaře

Žádost o přijetí do MŠ 

 

 

Napište nám

RYCHLÁ NAVIGACE:

ŠKOLKA

meruzalka.jpg

VZDĚLÁNÍ