Zřizovatel - Spolek Montessori Jihlava

 (níže se jedná pouze o výtah z důležitých bodů ze zřizovatelské listiny a zákonů)

Dozorčí i správní rada (obecně)

 • členy jmenuje a odvolává zřizovatel
 • funkční období člena jsou 3 roky
 • členové jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu
 • schází se dle potřeby, nejméně však 2× ročně
 • je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
 • rozhoduje hlasováním prostou většinou hlasů přítomných členů
 • aktuální členy obou rad lze zjistit zde

Dozorčí rada

 • je kontrolní orgánem společnosti
 • je oprávněna kontrolovat dodržování právních předpisů, zda jsou účetní zápisy řádně vedeny
 • přezkoumává účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření i správní radě
 • přezkoumává výroční zprávu
 • 1× ročně podává zprávu o své kontrolní činnosti správní radě a ředitelce
 • má právo účastnit se jednání správní rady
 • je povinna upozornit ředitelku a správní radu na porušení zákonů či zakládací listiny a je oprávněna stanovit ředitelce nebo správní radě lhůtu na sjednání nápravy

Správní rada

 • schvaluje rozpočet společnosti
 • schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu
 • dbá na zachování účelu, pro který byla společnost založena a na řádné hospodaření s majetkem

 

 

 

Menu

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Chráněno službou reCAPTCHA.

RYCHLÁ NAVIGACE:

ŠKOLKA

meruzalka.jpg

VZDĚLÁNÍ

Zveme vás