Současnost

Mateřská škola                                 Základní škola                           Vzdělávání veřejnosti

Meruzalka je soukromá škola (v síti MŠMT), kde se rodiče formou školného (i finančních darů nad jeho rámec) podílejí na zajištění provozu. Rodiče jsou do fungování Meruzalky vtaženi nejen finanční, ale i materiální pomocí a především formou vzdělávací. Pravidelně několikrát ročně se seznamují nebo pomáhají s výrobou pomůcek v pomůckových dílnách, účastní se víkendových seminářů, kde se blíže seznamují nejen s Montessori pomůckami a principy. Společně objevujeme pravidla, která nám nejen ve škole pomáhají při vzájemném porozumění a soužití. Rodičům tak na vlastním prožitku přibližujeme systém, v němž jsou vzdělávány jejich děti.

Zaměřujeme se na vzdělávání veřejnosti (rodičovské i odborné) s vědomím, že na budoucnost a změny, které v současné době ve školství probíhají, je třeba se připravovat. Vzájemná komunikace a spolupráce mezi školou a širokou veřejností je pro přijetí a fungování změn nutností. Pomáháme pochopit, proč jsou změny v životě člověka, celé společnosti i pro růst Meruzalky důležité.

 

Tuto stránku upravuje JanaP - poslední aktualizace 19.9.2016   

 

 

Menu

Napište nám

RYCHLÁ NAVIGACE:

ŠKOLKA

ŠKOLA

VZDĚLÁNÍ