VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH Meruzalky

Poslání Meruzalky 

Posláním Meruzalky je všestranně rozvíjet jedinečné vlohy každého dítěte a podporovat jej po stránce intelektuální, sociální, emoční, fyzické i duševní. Respektujeme individualitu dětí a ctíme principy Montessori pedagogiky jako přirozeného učení každého jednotlivce, který vidí svět v souvislostech a umí spolupracovat a řešit problémy. Systematicky vytváříme a pečujeme o připravené prostředí, abychom umožnili každému dítěti maximálně využít veškerý jeho potenciál a stát se samostatným, vnitřně motivovaným a produktivním členem společnosti.

Co nás charakterizuje:  

Vzdělávání podle principů Montessori pedagogiky.

Úzká spolupráce s rodiči - Rodiče jsou do fungování Meruzalky vtaženi nejen finanční, ale i materiální pomocí a především formou vzdělávací. Pravidelně několikrát ročně pomáhají s výrobou pomůcek v pomůckových dílnách a účastní se víkendových seminářů, kde se blíže seznamují nejen s Montessori pomůckami a principy. Společně objevujeme pravidla, která nám nejen ve škole pomáhají při vzájemném porozumění a soužití. Rodičům tak na vlastním prožitku přibližujeme systém, v němž jsou vzdělávány jejich děti. 

Život naší školy je spojen s řadou aktivit, které přesahují rámec běžné školy. Systém práce  probíhá  v souladu s pedagogikou Montessori. 

Zaměřujeme se na vzdělávání veřejnosti (rodičovské i odborné) s vědomím, že na budoucnost a změny, které v současné době ve školství probíhají, je třeba se připravovat. Vzájemná komunikace a spolupráce mezi školou a širokou veřejností je pro přijetí a fungování změn nutností. Pomáháme pochopit, proč jsou změny v životě člověka, celé společnosti i pro růst Meruzalky důležité.

Historie        Současnost        Budoucnost

Tým a orgány Meruzalky  

Tuto stránku upravuje ............. - poslední aktualizace ............... 

Menu

Napište nám

RYCHLÁ NAVIGACE:

ŠKOLKA

ŠKOLA

VZDĚLÁNÍ