Týdenní plány druhé trojročí

č.36.

24.4.-28.4. 2017

 

4. ročník

 5.ročník

6. ročník

Český jazyk

 

 

 

Anglický jazyk

 plurals - past tence                 Pronouns, Adverbs                Adverbs of frequency. writing, speaking                      writing, speaking                  writing,speaking

past tense - negative; svompt, wristing reading

futur tense - negative; svompt, wristing reading

Německý jazyk

     
Matematika

 

 

Kosmická výchova

 jarní byliny, Německo, Rakousko, Egypt

Výtvarná výchova

 

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

Sokolovna
Výuka mimo budovu

 

Informatika  word, excel, power point
Hudebně pohybové hry

 

 

práce pro prezentaci:

 prezentace domácích prací - dle rozpisu

č.35.

24.4.-28.4. 2017

 

4. ročník

 5.ročník

6. ročník

Český jazyk

 Slovesa - kontrolka, v úterý diktát; sloh - Egypt

Slovesa - kontrolka, v úterý diktát; sloh - Egypt

Slovesa - kontrolka, v úterý diktát; sloh - Egypt

Anglický jazyk

 past tense - negtive; svompt; wristing reading

past tense - negative; svompt, wristing reading

futur tense - negative; svompt, wristing reading

Německý jazyk

    verben, wortschatz
Matematika

 dokončení dlouhodobé práce, kontrola

 

Kosmická výchova

 jarní byliny, Německo, Rakousko, Egypt

Výtvarná výchova

 

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

Sokolovna
Výuka mimo budovu

 

Informatika  word, excel, power point
Hudebně pohybové hry

 

 

práce pro prezentaci:

 prezentace domácích prací - dle rozpisu

 

č.34.

17.4.-21.4. 2017

 

4. ročník

 5.ročník

6. ročník

Český jazyk

 

 

 

Anglický jazyk

 past tense - negtive; svompt; wristing reading

past tense - negative; svompt, wristing reading

futur tense - negative; svompt, wristing reading

Německý jazyk

     
Matematika

 

 

Kosmická výchova

 

Výtvarná výchova

 

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

 -
Výuka mimo budovu

 

Informatika  Práce v PPP a textovém souboru, tabulkovým editorem; vyhledávání informací na webu - jejich třídění, ukládání a kopírování k dalšímu využití; náhradní disk - flash
Hudebně pohybové hry

 

 

práce pro prezentaci:

 prezentace domácích prací - dle rozpisu

 

č.33.

10.4.-14.4. 2017

 

4. ročník

 5.ročník

6. ročník

Český jazyk

 

 

 

Anglický jazyk

 past tense - negtive; svompt; wristing reading

past tense - negative; svompt, wristing reading

futur tense - negative; svompt, wristing reading

Německý jazyk

     
Matematika

 

 

Kosmická výchova

 

Výtvarná výchova

 

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

 -
Výuka mimo budovu

 

Informatika  
Hudebně pohybové hry

 

 

práce pro prezentaci:

 prezentace domácích prací - dle rozpisu

 

 

č.32.

3.4.-7.4. 2017

 

4. ročník

 5.ročník

6. ročník

Český jazyk

 Procvičujeme slovesa; píšeme v úterý diktát; sloh - popis , líčení - jaro

 PP přídavných jmen - přivlastňovací; zájmena skloňování, píšeme v úterý diktát; sloh - popis, líčení - jaro 

PP přídavných jmen - přivlastňovací; zájmena skloňování, píšeme v úterý diktát; sloh - popis, líčení - jaro

Anglický jazyk

 past tense - negtive; svompt; wristing reading

past tense - negative; svompt, wristing reading

futur tense - negative; svompt, wristing reading

Německý jazyk

    wortschatz -korunovační klenoty basen, sein
Matematika

 přímky, úhly, obvod a obsah; dělitelnost

 

Kosmická výchova

 Karel IV. zpětná vazba k výstavě; PP sousední státy;

Výtvarná výchova

 

Hudební výchova

 houslový klíč -nácvik

Tělesná výchova

 -
Výuka mimo budovu

 

Informatika  Práce v PPP a textovém souboru, tabulkovým editorem; vyhledávání informací na webu - jejich třídění, ukládání a kopírování k dalšímu využití; náhradní disk - flash
Hudebně pohybové hry

 

 

práce pro prezentaci:

 prezentace domácích prací - dle rozpisu

 

č.31.

27.3.-31.3. 2017

 

4. ročník

 5.ročník

6. ročník

Český jazyk

 Procvičujeme slovesa; píšeme v úterý diktát; sloh - popis významné osobnosti; práce k dopravní výchově

 PP přídavných jmen - přivlastňovací; zájmena skloňování, píšeme v úterý diktát; sloh - popis významné osobnosti; práce k dopravní výchově 

PP přídavných jmen - přivlastňovací; zájmena skloňování, píšeme v úterý diktát; sloh - popis významné osobnosti; práce k dopravní výchově 

Anglický jazyk

 to have, words plural forms reading

present noc.present simple, to be, to have, words

prepositions, to be - past tense, reading, writing 

Německý jazyk

     korunovační klenoty - výstava
Matematika

 přímky, úhly, obvod a obsah; dělitelnost

 

Kosmická výchova

 Nová zadání pro měsíční práce v PPP - objem a hmotnost, jejich využití v praxi; - sousední státy a jejich osobnosti; - starobylé kultury (Sumerové, Mezopotámci, Egypťané, Řekové); kontrolka - Slovensko

 

Výtvarná výchova

 

Hudební výchova

 houslový klíč -nácvik

Tělesná výchova

 Sokolovna
Výuka mimo budovu

 dopravní hřiště - druhá polovina

korunovační klenoty - výstava (čt)

Informatika  Práce v PPP a textovém souboru, tabulkovým editorem; vyhledávání informací na webu - jejich třídění, ukládání a kopírování k dalšímu využití; náhradní disk - flash
Hudebně pohybové hry

polka

 

práce pro prezentaci:

 Nové zadání: 1. volné téma

                     2. osobnosti sousedních států

                     3. objem a hmotnost v praxi

Výběr jednoho tématu, které bude prezentováno do konce března

č. 29.

13.3.-17.3. 2017

 

4. ročník

 5.ročník

6. ročník

Český jazyk

 Procvičujeme koncovky podst. jm. rodu mužského; další slovní druhy; píšeme v úterý diktát; sloh, čtení s geologickou tematikou

 PP přídavných jmen; zájmena skloňování, píšeme v úterý diktát; sloh, čtení s geologickou tematikou

 PP přídavných jmen; zájmena mě/mně; skloňování zájmen osobních a přivlastňovacích; píšeme diktát v úterý; sloh, čtení s geologickou tematikou

Anglický jazyk

 Can, writing KD (předložky, čas TO BE)

present simple; werbs, writing, 10 new verbs

 

Německý jazyk

     sloveso - haten, sein; Gestprach, Wotschatz
Matematika

 

 

Kosmická výchova

 Nová zadání pro měsíční práce v PPP - objem a hmotnost, jejich využití v praxi; - sousední státy a jejich osobnosti; - starobylé kultury (Sumerové, Mezopotámci, Egypťané, Řekové)

 

Výtvarná výchova

 

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

 Sokolovna
Výuka mimo budovu

 geopark Brno Mendelova univerzita

Informatika  Práce v PPP a textovém souboru, tabulkovým editorem; vyhledávání informací na webu - jejich třídění, ukládání a kopírování k dalšímu využití; náhradní disk - flash
Hudebně pohybové hry

 Maškarní rej, volné ztvárnění pohybu; znázornění jednotlivých masek

 

práce pro prezentaci:

 Nové zadání: 1. volné téma

                     2. osobnosti sousedních států

                     3. objem a hmotnost v praxi

Výběr jednoho tématu, které bude prezentováno do konce března

 

 

 

č. 28.

6.3.-10.3. 2017

 

4. ročník

 5.ročník

6. ročník

Český jazyk

 Procvičujeme koncovky podst. jm. rodu mužského; PP přídavná jména a další slovní druhy; píšeme v úterý diktát; sloh popis obrazu; společné čtení Epos o Gilgamešovi

 PP přídavných jmen; určujeme slovní druhy v KD; píšeme diktát v úterý; čteme si Epos o Gilgamešovi; ve slohu odevzdáváme - popis krajiny z impresionistického obrazu

 PP přídavných jmen; určujeme slovní druhy v KD; píšeme diktát v úterý; čteme si Epos o Gilgamešovi; ve slohu odevzdáváme - popis krajiny z impresionistického obrazu

Anglický jazyk

 Can, could, past tense, negative, body, test

 

Německý jazyk

     
Matematika

 

 

Kosmická výchova

 Nová zadání pro měsíční práce v PPP - objem a hmotnost, jejich využití v praxi; - sousední státy a jejich osobnosti; - starobylé kultury (Sumerové, Mezopotámci, Egypťané, Řekové)

 

Výtvarná výchova

 

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

 Sokolovna
Výuka mimo budovu

 -

Informatika  Práce v PPP a textovém souboru, tabulkovým editorem; vyhledávání informací na webu - jejich třídění, ukládání a kopírování k dalšímu využití
Hudebně pohybové hry

 Maškarní rej, volné ztvárnění pohybu; znázornění jednotlivých masek

 

práce pro prezentaci:

 Nové zadání: 1. volné téma

                     2. osobnosti sousedních států

                     3. objem a hmotnost v praxi

Výběr jednoho tématu, které bude prezentováno do konce března

 

 

 

č. 27.

27.2.-3.3. 2017

 

4. ročník

 5.ročník

6. ročník

Český jazyk

 Procvičujeme koncovky podst. jm. rodu mužského; PP přídavná jména; píšeme v ůterý diktát

 PP přídavných jmen; určujeme slovní druhy v KD; píšeme diktát v úterý; čteme si o masopustu; ve slohu uplatňujeme volné psaní + nové zadání - popis krajiny z impresionistického obrazu

 PP přídavných jmen; určujeme slovní druhy v KD; píšeme diktát v úterý; čteme si o masopustu; ve slohu uplatňujeme volné psaní + nové zadání - popis krajiny z impresionistického obrazu

Anglický jazyk

 Can, could, past tense, negative, body, test

 

Německý jazyk

     
Matematika

Prezentujeme Sumerský příběh úhlech, úhly zaznamenáváme, pojmenováváme pomocí řecké abecedy; na pomůckách určujeme obsah čtverce a obdelníku; seznamujeme se s dekanomickým čtvercem

 

Kosmická výchova

 Nová zadání pro měsíční práce v PPP - objem a hmotnost, jejich využití v praxi; - sousední státy a jejich osobnosti; - starobylé kultury (Sumerové, Mezopotámci, Egypťané, Řekové)

 

Výtvarná výchova

 Výroba masek; motivace obrazy Svolinského

Hudební výchova

 Masopustní rej, písně

Tělesná výchova

 
Výuka mimo budovu

 -

Informatika  Práce v PPP a textovém souboru, tabulkovým editorem; vyhledávání informací na webu - jejich třídění, ukládání a kopírování k dalšímu využití
Hudebně pohybové hry

 Maškarní rej, volné ztvárnění pohybu; znázornění jednotlivých masek

 

práce pro prezentaci:

 Nové zadání: 1. volné téma

                     2. osobnosti sousedních států

                     3. objem a hmotnost v praxi

Výběr jednoho tématu, které bude prezentováno do konce března

 

 

č.

16.1.-20. 1. 2017

4. ročník

 5.ročník

6. ročník

Český jazyk

Seznamujeme se vzory rodu ženského a středního; v úterý píšeme diktát; ve slohu si vyprávíme o babičce, čtení knih.

 Píšeme kontrolky dle výběru a docvičujeme jednotlivé slovní druhy; v úterý píšeme diktát; ve slohu si vyprávíme o babičce, čtení knih

Píšeme kontrolky dle výběru a docvičujeme jednotlivé slovní druhy; ve slohu si vyprávíme o babičce, čtení knih

Anglický jazyk

 

 To be, to have in past tens, ir. verbs, writing

Německý jazyk

     
Matematika  

Kosmická výchova

 Vodstvo Evropy - Labe, Odra, Morava, individuální práce na tvorbě měsíčních prací

Výtvarná výchova

 kresba portrétu - uhel

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

Sokolovna
Výuka mimo budovu

 plánování na výuku svěřeno žákům - přebírání odpovědnosti

Informatika  individuální práce na prezentacích
Hudebně pohybové hry  pohybový sál - prvky jogy
práce pro prezentaci:

 individuální práce na tvorbě měsíčních prací

 

 

č.

9.1.-13. 1. 2017

4. ročník

 5.ročník

6. ročník

Český jazyk

Seznamujeme se vzory rodu ženského; v úterý píšeme diktát; ve slohu se věnujeme mluvním cvičením, čtení knih dle vlastního výběru

Píšeme sebehodnocení pro pololetní vysvědčení

 Píšeme kontrolky dle výběru a docvičujeme jednotlivé slovní druhy; v úterý píšeme diktát; ve slohu se věnujeme slovním cvičením, čtení nih dle vlastního výběru

Píšeme sebehodnocení pro pololetní vysvědčení

Píšeme kontrolky dle výběru a docvičujeme jednotlivé slovní druhy; ve slohu se věnujeme slovním cvičením, čtenní knih dle vlastního výběru

Píšeme sebehodnocení pro pololetní vysvědčení

Anglický jazyk

 

 Verbs, song, speaking, past tense

Německý jazyk

     
Matematika  

Kosmická výchova

 Evropa - sousední státy naší republiky

Výtvarná výchova

 -

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

Lyžařský výcvik na Čeřínku, zbytek Sokolovna
Výuka mimo budovu

 

Informatika  individuální práce na prezentacích
Hudebně pohybové hry  pohybový sál - prvky jogy
práce pro prezentaci:

 

 

č. 1

3.1.-6. 1. 2017

4. ročník

 5.ročník

6. ročník

Český jazyk

 

Píšeme sebehodnocení pro pololetní vysvědčení

pracovní listy na opakování

 

Píšeme sebehodnocení pro pololetní vysvědčení

pracovní listy na opakování

 

Píšeme sebehodnocení pro pololetní vysvědčení

pracovní listy na opakování

Anglický jazyk

 

 

Německý jazyk

     
Matematika  

Kosmická výchova

 

Výtvarná výchova

 -

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

lyžařský výcvik; ostatní Sokolovna
Výuka mimo budovu

 

Informatika  individuální práce na prezentacích
Hudebně pohybové hry  
práce pro prezentaci:

nové zadání měsíčních prací - společná domluva

 

č. 16

12.12.-16. 12. 2016

4. ročník

 5.ročník

6. ročník

Český jazyk

Seznamujeme se vzory rodu ženského; v úterý píšeme diktát; ve slohu si přečteme tradice a zvyky v jednotlivých rodinách; společně čteme o adventu

Píšeme sebehodnocení pro pololetní vysvědčení

 Píšeme kontrolky dle výběru a docvičujeme jednotlivé slovní druhy; v úterý píšeme diktát; ve slohu si přečteme tradice a zvyky v jednotlivých rodinách; společně čteme o adventu

Píšeme sebehodnocení pro pololetní vysvědčení

Píšeme kontrolky dle výběru a docvičujeme jednotlivé slovní druhy; ve slohu si přečteme tradice a zvyky v jednotlivých rodinách; společně čteme o adventu

Píšeme sebehodnocení pro pololetní vysvědčení

Anglický jazyk

Christmas time - konverzace, tradice, slovní zásoba, pracovní listy, tvorba prezentace.

Sebehodnocení. 

 

Německý jazyk

     
Matematika  

Kosmická výchova

Věnujeme se adventu, tradicím a rituálům; sestavujeme nová témata pro měsíční práci; samostatně vypracováváme nedokončená témata

Výtvarná výchova

 -

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

Sokolovna
Výuka mimo budovu

 ve středu nás čeká Diod a tvořivé vánoční dílny,

Informatika  individuální práce na prezentacích
Hudebně pohybové hry Ve čtvrtek se rozhýbeme v rytmu bubnů a domorodé hudby; tématem je rytmus, naslouchání a pohyb podle vlastních prožitků a pocitů
práce pro prezentaci:

nové zadání měsíčních prací - společná domluva

 

 

č. 15

5.12.-9. 12. 2016

4. ročník

 5.ročník

6. ročník

Český jazyk

Procvičujeme se vzory rodu středního, píšeme vzory v různých pádech, vyvozujeme pravidla; v úterý píšeme diktát; ve slohu si přečteme vypracované pracovní postupy; společně čteme o Keltech a jejich bozích  Podstatná jména hromadná, pomnožná a látková jsou naším tématem i v tomto týdnu; vyvozujeme pravidlo pro zdvojené souhlásky, které dále procvičujeme v PL; v úterý píšeme diktát; ve slohu přečteme vypracované pracovní postupy; společně čteme o Keltech a jejich bozích  Procvičujeme podst. jm. hromadná, pomnožná, látková; vyvozujeme pravidlo pro zdvojené souhlásky, které dále procvičujeme v PL; píšeme diktát z koncovek podst. jm., která stále procvičujeme; ve slohu přečteme vypracované pracovní postupy;společně čteme o Keltech a jejich bozích

Anglický jazyk

Advent - práce s textem, konverzace, slovní zásoba, tvorba prezentace.

The cell - práce s odborným textem na biologické téma, pracovní list.

 

Německý jazyk

     
Matematika  grafy a tabulky; v úterý píšeme minutku; opakujeme násobilku 

Kosmická výchova

Vypracováváme klíčové lekce k II. kosmickému příběhu; diskutujeme o Keltech a Germánech a jejich víře; sousední státy ČR, buňka a její prostupnost; zvětrávání půdy

Výtvarná výchova

 -

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

Sokolovna
Výuka mimo budovu

 ve středu nás čeká návštěva Dolních Břežan - Keltského oppida

Informatika  individuální práce na prezentacích
Hudebně pohybové hry -
práce pro prezentaci:

prezentované nejdéle do 6.12.

 1. Keltové a Germáni
 2. Sousední státy
 3. Zvětrávání, vznik půd
 4. Pracovní činnosti - sopka

 

 

č. 14

28.11.-2. 12. 2016

4. ročník

 5.ročník

6. ročník

Český jazyk

Procvičujeme se vzory rodu středního, píšeme vzory v různých pádech, vyvozujeme pravidla; v úterý píšeme diktát; ve slohu si přečteme vypracované pracovní postupy; společně čteme o Keltech a jejich bozích  Podstatná jména hromadná, pomnožná a látková jsou naším tématem i v tomto týdnu; vyvozujeme pravidlo pro zdvojené souhlásky, které dále procvičujeme v PL; v úterý píšeme diktát; ve slohu přečteme vypracované pracovní postupy; společně čteme o Keltech a jejich bozích  Procvičujeme podst. jm. hromadná, pomnožná, látková; vyvozujeme pravidlo pro zdvojené souhlásky, které dále procvičujeme v PL; píšeme diktát z koncovek podst. jm., která stále procvičujeme; ve slohu přečteme vypracované pracovní postupy;společně čteme o Keltech a jejich bozích

Anglický jazyk

Téma: Hodiny a činnosti během dne.

Procvičování konverzačních otázek a odpovědí.

Práce s textem - a cell.

Sloveso TO HAVE -skloňování ve všech osobách, použití ve větách, pr. list.

Skupinová hra na procvičování slovní zásoby a sluchové paměti.

Song: Winter is here

Téma: Hodiny a činnosti během dne. Procvičování běžných konverzačních otázek a odpovědí.

Práce s textem- a cell.

Present continuous - specifika (zdvojení souhlásky, vynechání samohlásky - e), práce s větami a slovní zásobou.

Skupinová hra na procvičování slovní zásoby a sluchové paměti.

Song: Winter is here

Německý jazyk

     
Matematika  grafy a tabulky; v úterý píšeme minutku; opakujeme násobilku 

Kosmická výchova

Vypracováváme klíčové lekce k II. kosmickému příběhu; diskutujeme o Keltech a Germánech a jejich víře; sousední státy ČR, buňka a její prostupnost; zvětrávání půdy

Výtvarná výchova

 -

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

Sokolovna
Výuka mimo budovu

 ve středu nás čeká projektové vyučování, kde si samostatně projdeme několika výukovými i pracovními stanovišti

Informatika  individuální práce na prezentacích
Hudebně pohybové hry Ve středu se rozhýbeme v rytmu bubnů a domorodé hudby; tématem je rytmus, naslouchání a pohyb podle vlastních prožitků a pocitů
práce pro prezentaci:

prezentované nejdéle do 7.12.

 1. Keltové a Germáni
 2. Sousední státy
 3. Zvětrávání, vznik půd
 4. Pracovní činnosti - sopka

 

Tuto stránku upravuje ŠtěpánkaM - poslední aktualizace 10.9. 2016 

 

č. 13

21.11.-25. 11. 2016

4. ročník

 5.ročník

6. ročník

Český jazyk

Procvičujeme se vzory rodu středního, píšeme vzory v různých pádech, vyvozujeme pravidla; v úterý píšeme diktát; ve slohu si přečteme vypracované pracovní postupy  Podstatná jména hromadná, pomnožná a látková jsou naším tématem i v tomto týdnu; vyvozujeme pravidlo pro zdvojené souhlásky, které dále procvičujeme v PL; v úterý píšeme diktát; ve slohu přečteme vypracované pracovní postupy  Procvičujeme podst. jm. hromadná, pomnožná, látková; vyvozujeme pravidlo pro zdvojené souhlásky, které dále procvičujeme v PL; píšeme diktát z koncovek podst. jm., která stále procvičujeme; ve slohu přečteme vypracované pracovní postupy

Anglický jazyk

Téma: Hodiny a činnosti během dne.

Práce s textem (čtení, překlad, doplňování)- Trees.

Téma: Hodiny a činnosti během dne. 

Přítomný čas prostý a průběhový.

Práce s textem- Trees.

Německý jazyk

     
Matematika  grafy a tabulky; v úterý píšeme minutku; opakujeme násobilku 

Kosmická výchova

Vypracováváme klíčové lekce k II. kosmickému příběhu; diskutujeme o Keltech a Germánech a jejich víře; sousední státy ČR, buňka a její prostupnost; zvětrávání půdy

Výtvarná výchova

 -

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

Sokolovna
Výuka mimo budovu; prezentace; projektové vyučování

 ve středu nás čeká prezentace III. Kosmického příběhu a dokončování měsíčních prací. Příprava na VMB - Dolní Břežany

Informatika  individuální práce na prezentacích
Hudebně pohybové hry Ve středu se rozhýbeme v rytmu bubnů a domorodé hudby; tématem je rytmus, naslouchání a pohyb podle vlastních prožitků a pocitů
práce pro prezentaci:

prezentované nejdéle do 8.12.

 1. Keltové a Germáni
 2. Sousední státy
 3. Zvětrávání, vznik půd
 4. Pracovní činnosti - sopka

 

č. 12

14.11.-18. 11. 2016

4. ročník

 5.ročník

6. ročník

Český jazyk

 Seznamujeme se vzory rodu středního; v úterý píšeme diktát; ve slohu sestavíme pracovní postup  Podstatná jména hromadná, pomnožná a látková jsou naším tématem; v úterý píšeme diktát; ve slohu sestavíme pracovní postup  Procvičujeme podst. jm. hromadná, pomnožná, látková; píšeme diktát; ve slohu sestavíme pracovní postup

Anglický jazyk

 Téma: Hodiny a činnosti během dne.

 Téma: Hodiny a činnosti během dne. Procvičování tvorby otázek s pomocným slovesem DO/DOES, zápor. odpověď.

Německý jazyk

     
Matematika  grafy a tabulky; v úterý píšeme minutku; opakujeme násobilku 

Kosmická výchova

II.kosmický příběh; Keltové a Germáni; sousední státy ČR, buňka a její prostupnost

Výtvarná výchova

 

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

-
Výuka mimo budovu

 ve středu nás čeká návštěva z Trinoparku

17.11. je státní svátek, který je možno využít k návštěvě Prahy a Dinoparku

Informatika  individuální práce na prezentacích
Hudebně pohybové hry  vznik Slunce; slunce a jeho vlastnosti - za pomoci hudby a pohybu vyjadřuje své pocity, zkušenosti, postoje
práce pro prezentaci:

prezentované nejdéle do 7.12.

 1. Keltové a Germáni
 2. Sousední státy
 3. Zvětrávání, vznik půd
 4. Pracovní činnosti - sopka

 

č. 11

7.11.-11. 11. 2016

4. ročník

 5.ročník

6. ročník

Český jazyk

 Poznáváme druhy zájmen; procvičujeme další slovní druhy; v úterý píšeme diktát  Seznámili jsme se se skloňováním osobních zájmen; píšeme diktát na zdvojené souhlásky  Procvičujeme skloňování zájmen; procvičujeme na PC zdvojené souhlásky; píšeme diktát

Anglický jazyk

Téma: oblečení, podzim (slovní zásoba), použití slovesa TO WEAR.

 Předložky (in, on, under, in front of, behind, between).

Tvorba otázek se slovesem TO BE a vatbou THERE (there is/there are)+ odpověď.

Kontrolní test.

 Téma: oblečení, podzim, příroda (slovní zásoba), použití slovesa TO WEAR v přítomném čase prostém i průběhovém.

Tvorba otázek a odpovědí v přítomném čase prostém i průběhovém u slovesa TO BE a pomocným slovesem DO.

Opakování souhrnné gramatiky.

Kontrolní test.

Německý jazyk

     
Matematika  grafy a tabulky; v úterý píšeme minutku; opakujeme násobilku 

Kosmická výchova

Individuálně pracujeme na zadání k I. kosmickému příběhu; PV - pravěk; čekají nás prezentace

Výtvarná výchova

 -

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

Jdeme do Sokolovny 
Výuka mimo budovu  
Informatika  individuální práce na prezentacích
Hudebně pohybové hry  rozhýbáváme si tělo při strečinku
práce pro prezentaci:

prezentované nejdéle do 9.11.

 1. doba bronzová a železná
 2. život v láhvi + protokol k pozorování
 3. výzkumný úkol
 4. pracovní činnosti - lampička

č. 10

31.10.-4. 11. 2016

4. ročník

 5.ročník

6. ročník

Český jazyk

 Poznáváme druhy zájmen; procvičujeme další slovní druhy; v úterý píšeme diktát  Seznámili jsme se se skloňováním osobních zájmen; píšeme diktát na zdvojené souhlásky  Procvičujeme skloňování zájmen; procvičujeme na PC zdvojené souhlásky; píšeme diktát

Anglický jazyk

 Téma: podzim a oblečení.

Tvoření otázek s vazbou THERE IS/ARE ve spojení s předložkami (popis obrázku).

Osobní zájmena se slovesem TO BE.

 Téma: podzim a oblečení.

Sloveso: to wear, využití v přítomném čase průběhovém   (I´m wearing)

Opakování souhrnné gramatiky.

Popis obrázku: procvičování otázek (Is there..?) a opovědí.

Německý jazyk

     
Matematika  grafy a tabulky; v úterý píšeme minutku  

Kosmická výchova

 ve čtvrtek nás čeká I. kosmický příběh a individuální práce u pomůcek

Výtvarná výchova

 -

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

Jdeme do Sokolovny 
Výuka mimo budovu  
Informatika  individuální práce na prezentacích
Hudebně pohybové hry  rozhýbáváme si tělo při strečinku
práce pro prezentaci:

prezentované nejdéle do 9.11.

 1. doba bronzová a železná
 2. život v láhvi + protokol k pozorování
 3. výzkumný úkol
 4. pracovní činnosti - lampička

 

 č. 9

24.-21. 10. 2016

4. ročník

 5.ročník

6. ročník

Český jazyk

 procvičujeme a opakujeme podstatná jména - pád, číslo, rod; v úterý píšeme diktát, čteme další část Alenky v říši za zrcadlem,  dostáváme domácí zadání na prázdniny  opakujeme si zájmena, seznamujeme se se zákonitostmi mě/mně; v úterý píšeme diktát;  dostáváme domácí zadání na prázdniny Opakujeme si zájmena, skloňování osobních zájmen; v úterý píšeme diktát; čteme další část Alenky v říši za zrcadlem; dostáváme domácí zadání na prázdniny

Anglický jazyk

podzimní prázdniny

 

Německý jazyk

 podzimní prázdniny    
Matematika prezentace - autobus; rovnice; individuální práce na prázdniny  prezentace - autobus; rovnice; individuální práce na prázdniny   prezentace - autobus; rovnice; individuální práce na prázdniny

Kosmická výchova

 VMB - Alternárot Třebíč

Výtvarná výchova

 Budeme připravovat prostory pro stavební práce, které proběhnou během podzimních prázdnin

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

VMB
Výuka mimo budovu pondělí Alternátor Třebíč
Informatika  individuální práce na prezentacích
Hudebně pohybové hry  
práce pro prezentaci:

prezentované nejdéle do 9.11.

 1. doba bronzová a železná
 2. život v láhvi + protokol k pozorování
 3. výzkumný úkol
 4. pracovní činnosti - lampička

 č. 8

17.-21. 10. 2016

4. ročník

 5.ročník

6. ročník

Český jazyk

 procvičujeme a opakujeme podstatná jména - pád, číslo, rod; v úterý píšeme diktát, čteme další část Alenky v říši za zrcadlem  opakujeme si zájmena, seznamujeme se se zákonitostmi mě/mně; v úterý píšeme diktát; čteme další část Alenky v říši za zrcadlem Opakujeme si jmenné kategorie - rod střední; v úterý píšeme diktát; čteme další část Alenky v říši za zrcadlem

Anglický jazyk

Téma: Podzim, počasí. 

Gramatika: Otázka slovesa být.

Téma: Podzim (opakování: dny v týdnu, měsíce), počasí.

Gramatika: Tvorba otázky, odpovědi. Přítomný čas průběhový. Rozvoj slovní zásoby. 

Německý jazyk

     
Matematika  binární úkoly; zvířátka dědy Lesoně (rovnice)   binární úkoly; zvířátka dědy Lesoně (rovnice)   binární úkoly; zvířátka dědy Lesoně (rovnice)

Kosmická výchova

 Určujeme světové strany, individuálně vypracováváme pomůcku kompas; jdeme do ZOO na výukový program; prezentace PL z biologie; PS z dějepisu- kontrola sam. práce (pravěk)

Výtvarná výchova

 Až za týden

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

 Jdeme do Sokolovny Jihlava
Výuka mimo budovu  středa - ZOO Jihlava - výukový program; čtvrtek - celodenní výuka v okolí školy (Jihlavy) 
Informatika  Kopírování, zvětšování
Hudebně pohybové hry Jdeme plavat - 4. lekce, plavecký bazén ZŠ Demlova
práce pro prezentaci:

prezentované nejdéle do 9.11.

 1. doba bronzová a železná
 2. život v láhvi + protokol k pozorování
 3. výzkumný úkol
 4. pracovní činnosti -

 

 č. 7

10.-14. 10. 2016

4. ročník

 5.ročník

6. ročník

Český jazyk

 opakujeme a procvičujeme podstatná a přídavná jména, slovesa, seznamujeme se zájmeny; v úterý píšeme diktát, čteme další část Alenky v říši za zrcadlem  Prověřujeme své znalosti ve stavbě slov, hledáme zákonitosti ve psaní předložek a předpon roz., vz-, s-, z-; opakujeme si slovní druhy; v úterý píšeme diktát Opakujeme slovní druhy, procvičujeme zájmena mě mně; individuálně se zaměřujeme na procvičování slovních druhů; v úterý píšeme diktát

Anglický jazyk

Téma: Podzim, počasí. 

Gramatika: Otázka slovesa být.

Téma: Podzim (opakování: dny v týdnu, měsíce), počasí.

Gramatika: Tvorba otázky, odpovědi. Přítomný čas průběhový. Rozvoj slovní zásoby. 

Německý jazyk

     
Matematika  početní operace do 10 000; geometrie   početní operace do 10 000; geometrie   početní operace do 10 000; geometrie

Kosmická výchova

 Určujeme světové strany, individuálně vypracováváme pomůcku kompas; prezentujeme domácí i školní samostatnou práci; pracujeme s mikroskopem; vypracováváme pravěk

Výtvarná výchova

 kresba stromů rudkou v plenéru

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

 
Výuka mimo budovu  
Informatika  
Hudebně pohybové hry Jdeme plavat - 3. lekce, plavecký bazén ZŠ Demlova

 

týden č. 6

3.-7. 10. 2016

4. ročník

 5.ročník

6. ročník

Český jazyk

 opakujeme a procvičujeme slovní druhy, seznamujeme se zájmeny; ve čtvrtek píšeme kontrolku z opakování  Prověřujeme své znalosti ve stavbě slov, hledáme zákonitosti ve psaní předložek a předpon; opakujeme si slovní druhy; ve čtvrtek píšeme kontrolku Procvičujeme si koncovky podstatných jmen; seznamujeme se s pravidly pro psaní mě a mně; ve čtvrtek píšeme kontrolku, v úterý diktát

Anglický jazyk

Téma: Podzim, počasí (rozvoj slovní zásoby).

Samostatná práce: Pavouk

Gramatika: tvorba otázky slovesa být.

Píseň: https://www.youtube.com/watch?v=tPm7JTGIHcA 

Téma: Podzim, počasí (rozvoj slovní zásoby)  

Samostatná práce: Pavouk

Gramatika: tvorba otázky, odpovědi.

Píseň: https://www.youtube.com/watch?v=tPm7JTGIHcA 

Německý jazyk

     
Matematika  početní operace do 10 000; geometrie   početní operace do 10 000; geometrie   početní operace do 10 000; geometrie

Kosmická výchova

 Pozorujeme, čteme a vypracováváme zadání k lomu světla; vypracováváme úkoly k prezentaci - výběr dvou úkolů ze 4 možností (lidé pravěku, život v láhvi, otisk úst, výroba krabičky na pomůcky) 

Výtvarná výchova

 až za týden

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

 v úterý jdeme letos poprvé do Sokolovny s Olí a Pavlem
Výuka mimo budovu  tvorba s přírodninami v plenéru, zastavit nás může vytrvalý déšť, který přivodí toulání se krajinou v dešti, jedeme do Antonínova Dolu. Návrat do 14.00 hod
Informatika  
Hudebně pohybové hry Jdeme plavat - 2. lekce, plavecký bazén ZŠ Demlova
 Práce k prezentacím: možné prezentovat do

týden č. 5

26.-30. 9. 2016

4. ročník

 5.ročník

6. ročník

Český jazyk

 opakování  opakování  opakování
Matematika  početní operace do 10 000   početní operace do 10 000   početní operace do 10 000

Výtvarná výchova

 práce s přírodninami v plenéru

Tělesná výchova

 sportujeme v přírodě
Výuka mimo budovu Ukázka prezentace; 4 možné práce pro prezentaci (život v láhvi, Lidé v pravěku, Otisky rtů, výroba krabičky)
 


týden č. 4

19-23. 9. 2016

4. ročník

 5.ročník

6. ročník

Český jazyk

 opakování  opakování  opakování
Matematika  početní operace do 10 000   početní operace do 10 000   početní operace do 10 000

Výtvarná výchova

 práce s přírodninami v plenéru

Tělesná výchova

 sportujeme v přírodě
Výuka mimo budovu Ukázka prezentace; 4 možné práce pro prezentaci (život v láhvi, Lidé v pravěku, Otisky rtů, výroba krabičky)
 

týden č. 37

12-16. 9. 2016

4. ročník  

 5.ročník

6. ročník


12.-13.9. 2016 stmelovací pobyt v Dolní Krupé u Jitky na statku. 

Český jazyk

     
Matematika      

Výtvarná výchova

 

Tělesná výchova

 
Výuka mimo budovu Dolní Krupá 12.-13.9.; žáci, kteří nejedou mají výuku oba dny do 14.15hodin

 

týden č. 23

6.6. - 10.6. 2016

4. ročník

 

 

  5. ročník
Český jazyk  

 

Anglický jazyk

 Souhrnné opakování - test, sebehodnocení.

Matematika    
Kosmická výchova  
   
Výtvarná výchova  
Hudební výchova  
Tělesná výchova    
Výuka mimo budovu  
 

týden č. 22

30.5. - 3.6 2016

4. ročník

 
5. ročník
Český jazyk  

 

Anglický jazyk

 

Matematika    
Kosmická výchova  
   
Výtvarná výchova  
Hudební výchova  
Tělesná výchova    
Výuka mimo budovu  
 

týden č. 21

23. - 27.5. 2016

4. ročník

 
5. ročník
Český jazyk  

 

Anglický jazyk

 

Matematika  Opakujeme římská čísla v souvislosti s oslavami Karla IV. - PL. Pracujeme s pomůckou -velké dělení.  Opakujeme římská čísla v souvislosti s oslavami Karla IV. - PL. Pracujeme s pomůckou -velké dělení. Procvičujeme dělení dvojciferným číslem.
Kosmická výchova  
   
Výtvarná výchova  
Hudební výchova  
Tělesná výchova    
Výuka mimo budovu  
 Domácí práce z fraus. matematiky (neobvyklá matem.prostředí).

 

 

týden č. 20

16. - 20.5. 2016

4. ročník

 
5. ročník
Český jazyk  Procvičujeme shodu přísudku s podmětem; opakujeme vyjmenovaná slova po V a jednotlivé slovní druhy; čteme a vyhledáváme informace o Kerlu IV.

 Procvičujeme přídavná jména přivlastňovací; opakujeme vyjmenovaná slova po V a jednotlivé slovní druhy; čteme a vyhledáváme informace o Kerlu IV.

Anglický jazyk

 Procvičování tvoření otázky s pomocným slovesem DO, DOES + odpovědi (kladná, záporná: Yes, I do. No, I don´t.)

Konverzace s procvičováním a opakováním předložek.

Opakování: tvary (práce s pohyb. abecedou).

Prac. list.

podzim 045.jpg

Matematika  Prezentace - sčítání zlomků s nestejným jmenovatelem. Pomůcka - deska a práce s kartami. Opakujeme aritmetický průměr - testujeme rychlost pamětných operací.  Prezentace - sčítání zlomků s nestejným jmenovatelem. Pomůcka - deska a práce s kartami. Opakujeme aritmetický průměr - testujeme rychlost pamětných operací.
Kosmická výchova  Návštěva ZOO Jihlava - výukový program
   
Výtvarná výchova Strom - malba + kombinovaná technika
Hudební výchova  
Tělesná výchova    
Výuka mimo budovu  
 individuální práce dle vlastního výběru  individuální práce dle vlastního výběru

 

týden č. 19

9.5. - 13.5. 2016

4. ročník

 
5. ročník
Český jazyk  Procvičujeme shodu podmětu s přísudkem všechny rody; opakujeme vyjmenovaná slova po V; opakujeme slovní druhy, čteme a píšeme o našich ptácích  Procvičujeme přídavná jména měkká a tvrdá; opakujeme vyjmenovaná slova po V; opakujeme slovní druhy, čteme a píšeme o našich ptácích
Anglický jazyk

Opakování číslic 0-20. 

Číslice 10-100, konverzace, pracovní list, práce ve dvojicích s písmeny číslovek.

Otázka: slovesa "to be", pomocného slovesa "Do"," Does" + kladná a záporná ospověď.

Překlad písně, odposlech. diktát číslovek.

Čtení, překlad textu: Living things.

podzim 039.jpg

 

Matematika  Knížka zlomky (úvod) -dokončování práce. Slovní úlohy na procvičení zlomků.  Knížka zlomky (úvod) -dokončování práce. Náročnější slovní úlohy na procvičení zlomků.
Kosmická výchova  Seznamujeme se s Ústeckým krajem, jeho historií, dochovalými a nedochovalými památkami
   
Výtvarná výchova  Práce s keramickou hlínou - miska
Hudební výchova  
Tělesná výchova    
Výuka mimo budovu  
individuální  

týden č. 18

2.5. - 6.5. 2016

4. ročník

 
5. ročník
Český jazyk  Procvičujeme shodu přísudku s podmětem v mužském životném a neživotném rodě; opakujeme si vyjmenovaná slova, v pondělí píšeme diktát z koncovek podstatných jmen, čteme líčení na téma Jaro

 Procvičujeme shodu přísudku s podmětem, opakujeme podstatná a přídavná jména, čteme líčení na téma Jaro

Anglický jazyk

Shapes (tvary) - a circle, a square, a triangle, a rectangle + colors + big/small. Práce s pohyblivou abecedou, skládání obrazců.

Song: https://www.youtube.com/watch?v=WTeqUejf3D0

podzim 037.jpgpodzim 041.jpg

Gramatika: tvorba otázky u sloves s pomocným slovese DO. "Do you like cats?"

+ odpověď: Yes, I do. No, I don´t.

podzim 039.jpg

Konverzace: Where do you live? Popis obrázku.

Opakování téma:" Nature", práce s textem. 

Matematika Prezentace zlomků - jejich rozšiřování a krácení. Knížka zlomky (úvod) - sčítání,odčítání zlomků se stejným jmenovatelem.   Prezentace zlomků - jejich rozšiřování a krácení. Knížka zlomky (úvod) - sčítání,odčítání zlomků se stejným jmenovatelem. 
Kosmická výchova  Seznamujeme se s Libereckým krajem; celý týden budeme mít možnost si dokončit knihu o vzniku života na Zemi   Seznamujeme se s Libereckým krajem; celý týden budeme mít možnost si dokončit knihu o vzniku života na Zemi
   
Výtvarná výchova  Modří si dokončí list do kalendáře - jarní měsíc, kresba
Hudební výchova  
Tělesná výchova    
Výuka mimo budovu  
 individuální práce dle vlastního výběru   individuální práce dle vlastního výběru

 

týden č. 17

25.4. - 29.4. 2016

4. ročník

 
5. ročník

Týdenní projekt  - Jednotlivé dílčí lekce 2. kosmického příběhu - Vznik života na Zemi

 

Český jazyk

 Shoda přísudku s podmětem rod střední a ženský; pondělní prověření znalostí u diktátu a koncovek podstatných jmen.  Opakování co je věta jednoduchá a co souvětí, opakování spojek a spojovacích výrazů, Opakování dalších slovních druhů podle výběru.
Matematika Orientace na časové ose, opakování a procvičování probraných jevů

Výtvarná výchova

 

Tělesná výchova

Atletika, plavání - poslední hodina
Výuka mimo budovu Zkoumání a pozorování podmínek života rostlin a živočichů - vycházka

 

   

týden č. 16

18.4. - 22.4. 2016

4. ročník

 

5. ročník
Český jazyk    
Anglický jazyk

Song: What colors do you like? + Konverzace: What is blue...?

Prezentace žáků 3.tř.: The farm.

Souhrnné opakování gramatiky: sloveso "to be", zápor, otázka - tvoření vět.

Čtení z knihy: First Nature Book - Spring. 

Konverzace na téma: Spring and four seasons, popis obrázku k tématu.

Gramatika: I live in a town, in a village, in the Czech Republic.

                  He/she lives in .... .

Volná tvorba vět z předložené slovní zásoby, opakování slovní zásoby a procvičování veškeré gramatiky.

Matematika  Práce na čtyřech různých pomůckách (Multiplikační rám, počítadlo, deska, Pythagorova tabulka, Známková hra) a práce s baterií příkladů. Záznam do sešitu.  Práce na čtyřech různých pomůckách (Multiplikační rám, počítadlo, deska, Pythagorova tabulka, Známková hra) a práce s baterií příkladů. Záznam do sešitu.
Kosmická výchova    
Výtvarná výchova    
Hudební výchova                                
 
Tělesná výchova    
Výuka mimo budovu    

 

týden č. 15

11.4. - 15.4. 2016

4. ročník

 

5. ročník
Český jazyk

 Procvičujeme vyhledávání a záznam základních skladebních dvojic; určujeme nevyjádřený podmět; v pondělí prezentujeme vlastní téma z centra Vida.

Čteme kosmický příběh II.

 

Opakujeme určováí všech slovních druhů v textu; určujeme nevyjádřený podmět; v pondělí prezentujeme vlastní téma z centra Vida.

Čteme kosmický příběh II.

Anglický jazyk

Spring:March, April, May a typické znaky jara + obrázky.

https://www.youtube.com/watch?v=z26DWJKwBHU

Song: Old McDonald had a farm - zvířata na farmě (a duck, a pig, a dog, a cat, a horse, a cow, a sheep)+konverzace: What color is a ...? How many legs does a dog have?
Popis obrázku, s vazbou THERE IS/ARE (There is a cow on the farm.)

Práce s větami, otázkami:What + přídavná jména (big, small, heavy, light, hot, cold, long, short)- dokončit za DÚ   

Čtení z knihy: The first nature book - Butterflies. 

podzim 034.jpg

Slovesa: užití sloves ve 3.os.j.č., rozšíření slovní zásoby sloves.

Čtení, překlad, kontrola DÚ : Our Solar System, Four seasons.

Kontrola práce s otázkami: What is... + přídavná jména.

Matematika  Pracujeme na KONTROLCE, dokončujeme práci na PL "Zvěrokruh" (zde se objevuje násobení, dělení, sčítání, odčítání i nad 1 000 000)  Pracujeme na KONTROLCE, dokončujeme práci na PL "Zvěrokruh" (zde se objevuje násobení, dělení, sčítání, odčítání i nad 1 000 000)
Kosmická výchova  Prezentace knihy z projektu Sluneční soustava na PPP; prezentace II. kosmického příběhu  Prezentace knihy z projektu Sluneční soustava na PPP, prezentace II. kosmického příběhu
Výtvarná výchova  Artefiletické zpracování tématu Slunce nebo Sluneční soustava  Slunce - volná barevná tvorba za pomoci remakolových barev a škrobu
Hudební výchova                                
 
Tělesná výchova Vytrvalostní běh  Vytrvalostní běh
Výuka mimo budovu  Sokolovna Bedřichov  Sokolovna Bedřichov

 

týden č. 14

4.4. - 8.4. 2016

4. ročník 5. ročník
Český jazyk   Procvičujeme vyjádřený podmět a přísudek, určujeme základní skladební dvojice. Zpracováváme knihu zprojektu Sluneční soustava.  
Anglický jazyk Rok, roční období-typické barvy, měsíce a obrázky k daným ročním obdobím s doplňováním písmen("spelování" chybějících písmen) - konverzace

podzim 024.jpg

 Pracovní list: What is?     Where is?

 • rozšiřování slovní zásoby přídavných jmen

Song: What colors do you like?

https://www.youtube.com/watch?v=tQASh8bbkUY

  společné se 4. ročníkem

Matematika  Navazujeme na Sluneční soustavu i v matematice, práce s PL "Zvěrokruh", kde se objevuje násobení ,dělení, sčítání i odčítání do 1 000 0000  
Kosmická výchova  Záznam do knihy z projektu Sluneční soustava; shlédnutí filmu v pojízdném planetáriu Od Země do vesmíru; exkurze v Brně ve vědeckém centru Vida v Brně.  
Výtvarná výchova  Vida Brno  
Hudební výchova  
Tělesná výchova    
Výuka mimo budovu  Vida Brno  

 

 

týden č. 13 - projekt Sluneční soustava

 

 

Sluneční soustava s Janou Kelisovou.

V první lekci jsme se zaměřili na kamenné planety. A ve druhé jsme se věnovali plynným obrům a trpasličím planetám. 

Děti četly různě složité texty (výběr dle úrovně dětí), pracovaly s fotografiemi, pomůckami, modely a pokusy. Některé modelové situace vyjadřovaly pohybem a celý projekt byl zakončen vytvořením velkého trojrozměrného modelu sluneční soustavy.  

Na fotografie z projektu, kterému jsme věnovali tento týdne se podívejte zde.

 

Anglický jazyk:

Téma: rok, roční období, měsíce v roce (práce s pomůckou).

Song: What colors do you like? https://www.youtube.com/watch?v=tQASh8bbkUY

Konverzace: What is blue, green...? z poslechu

Pracovní list: Solar system 

 

týden č. 12

21.3. - 25.3. 2016

4. ročník

 

5. ročník
Český jazyk  Ve středu našeho zájmu jsou základní skladební dvojice, se kterými se seznamujeme a na pomůcce si prezentujeme. Čteme si Velikonoční příběh. Pracujeme skupinově ve dvojích i samostatně na projektu Velikonoce.
 Ve středu našeho zájmu je shoda přísudku s podmětem, se kterou se seznamujeme a na pomůcce si prezentujeme. Čteme si Velikonoční příběh. Pracujeme skupinově ve dvojích i samostatně na projektu Velikonoce.
Anglický jazyk

 

  

 

Matematika    
Kosmická výchova  Velikonoční projekt - samostatná práce v prostorách školy  
Výtvarná výchova  Velikonoční projekt, dílna  
Hudební výchova                                
Příprava taneční a hudební složky pro úterní setkání s rodiči na Velikonoční dílně. 
Tělesná výchova    
Výuka mimo budovu    

 

týden č. 11

14.3 - 18.3. 2016

4. ročník 5. ročník
Český jazyk    
Anglický jazyk

 

 

  

Matematika .  
Kosmická výchova    
Výtvarná výchova    
Hudební výchova  
Tělesná výchova    
Výuka mimo budovu    

 

týden č. 10

7.3. - 11.3. 2016

4. ročník 5. ročník
Český jazyk  Procvičujeme koncovky vzorů rodu mužského, opakujeme si pády na pomůcce domino, v pondělí píšeme diktát. Ve slohu si přivoníme ke kytici tulipánů, kterou popíšeme a pokusíme se o vyjádření  svých pocitů, možná vzpomínek.   Procvičujeme koncovky vzorů rodu mužského, opakujeme si pády na pomůcce domino, v pondělí píšeme diktát. Ve slohu si přivoníme ke kytici tulipánů, kterou popíšeme a pokusíme se o vyjádření  svých pocitů, možná vzpomínek. 
Anglický jazyk

 The Alphabet - song, splellování. Práce s poslechem hraného příběhu - nová slovní zásoba, práce s výslovností. Konverzační témata: "Nice to meet you."Překlad textu.

Konverzační otázky - odpovědi. Měsíce v roce.

My family - práce s textem, odpovědi na otázky.

https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs

  The Alphabet - song, splellování. Práce s poslechem hraného příběhu - nová slovní zásoba, práce s výslovností. Konverzační témata: "Nice to meet you."Překlad textu.

Konverzační otázky - odpovědi. Měsíce v roce.

My family - práce s textem, odpovědi na otázky.

https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs

Matematika Připomeneme si co jsou to zlomky a jejich zápis, pojmenování jednotlivých částí, plníme úkoly v PL.  Připomeneme si co jsou to zlomky a jejich zápis, pojmenování jednotlivých částí, plníme úkoly v PL.
Kosmická výchova  Modří - podrobněji prozkoumávají Moravskoslezský kraj, píší pozvánku na výlet.  
Výtvarná výchova  Modří - dokončují koláž vlastní papírovou skládankou  
Hudební výchova  
Tělesná výchova    
Výuka mimo budovu    

 

týden č. 9

29.2. - 4.3. 2016

4. ročník 5. ročník
Český jazyk Pracujeme se skupinou podstatných jmen vzoru pán, hrad; tvoříme věty. Učíme se pracovat s učebnicí a vlastním plánováním. Ve čtvrtek píšeme diktát. Ve slohu si přečteme splnění úkolu č.9 - zvíře zachycené ve fotopasti. Čteme článek z novin Ikona.  Pracujeme se skupinou podstatných jmen vzoru pán, hrad; tvoříme věty. Učíme se pracovat s učebnicí a vlastním plánováním. Ve čtvrtek píšeme diktát. Ve slohu si přečteme splnění úkolu č.9 - zvíře zachycené ve fotopasti. Čteme článek z novin Ikona.
Anglický jazyk

 The song: I´m a little snowman - práce s textem, nová slovní zásoba. Procvičování konverzačních frází. The Alphabet: práce s obrázkovým materiálem, brainstorming na slovní zásobu. Čtení a překlad neznámého textu - Four seasons.

Vazba There is s novými předložkami: behind, between, in front of, over, next to).

  The song: I´m a little snowman - práce s textem, nová slovní zásoba. Procvičování konverzačních frází. The Alphabet: práce s obrázkovým materiálem, brainstorming na slovní zásobu. Čtení a překlad neznámého textu - Four seasons.
Matematika    
Kosmická výchova    
Výtvarná výchova  Modří - Lineární kresba pastelem, volné zpracování   Modří - Lineární kresba pastelem, volné zpracování
Hudební výchova  
Tělesná výchova    
Výuka mimo budovu    

 

týden č. 8

22.2. - 26.2. 2016

4. ročník 5. ročník
Český jazyk

 Podstatná jména rodu mužského, určování životnosti a neživotnosti. Ve slohu čteme vlastní názor na..reakce na článek z uč.šikana.

Čteme z článek z MF Vlčí smečka v ČR, vyplňujeme PL

 

Podstatná jména rodu mužského, určování životnosti a neživotnosti. Ve slohu čteme vlastní názor na..reakce na článek z uč.šikana.

Čteme z článek z MF Vlčí smečka v ČR, vyplňujeme PL

Anglický jazyk

Konverzace - tvoření otázek, odpovědi. Vazba there is/are ve spojení s předložkami (on,in, under, between, behind,over).

Přivlastňovací zájmena - my, your, his, her, its. Upevnění konverzačních frází - prac. list.

Opak. - dny v týdnu.

Konverzace - tvoření otázek, odpovědi. Vazba there is/are ve spojení s předložkami (on,in, under, between, behind,over).

Přivlastňovací zájmena - my, your, his, her, its. Upevnění konverzačních frází - prac. list.

Matematika  Procvičujeme dělení do 10 000, pracujeme s PL, v geometrii dokončujeme práci na obvodech trojúhelníků a čtverců.  Procvičujeme dělení do 10 000 i se zbytkem, pracujeme s PL, v geometrii dokončujeme práci na obvodech trojúhelníků a čtverců.
Kosmická výchova    
Výtvarná výchova  Mozajka, barevná koláž z barevných novin  Mozajka, barevná koláž z barevných novin
Hudební výchova  
Tělesná výchova  Učíme se spolupráci při koordinačně náročných hrách.  Učíme se spolupráci při koordinačně náročných hrách.
Výuka mimo budovu  Plavání  Plavání

 

týden č. 7

15.2. - 19.2. 2016

4. ročník 5. ročník
Český jazyk  Podstatná jména vzoru mužského, práce se vzorem pán. procvičování v textech  Koncovky vzorů rodu mužského - opakování a procvičování. Základní skladební dvojice - Veta a její část podmětná a přísudková.
Anglický jazyk

Konverzační témata: How are you? How old are you? What do you like?

Přivlastňovací zájmena j.č. - my, your, her, his, its. Vazba: There is/are + předložky (on, in, under, between, over, behind).

The nature - pracovní list (What is it?, This is/these are...)

 

Konverzační témata: How are you? How old are you? What do you like?

Přivlastňovací zájmena j.č. - my, your, her, his, its. Vazba: There is/are + předložky (on, in, under, between, over, behind). Další přeložky. 

The nature - pracovní list (What is it?, This is/these are...)

Matematika  Procvičujeme dělení do 10 000,  pracujeme se známkovou hrou a s pomůckou zkumavek. Opakujeme abstraktní dělení na papíře (v pracovních listech). Dělení aplikujeme také ve slovních úlohách. V geometrii počítáme obvody trojúhelníků a čtverců, převádíme jednotky délek.   Procvičujeme dělení do 10 000 a dělení se zbytkem, pracujeme se známkovou hrou a s pomůckou zkumavek. Opakujeme abstraktní dělení na papíře (v pracovních listech). Dělení aplikujeme v náročnějších slovních úlohách. V geometrii počítáme obvody trojúhelníků a čtverců, převádíme jednotky délek.
Kosmická výchova

 Téma: Povolání

S pracovními listy objevujeme práci a svět dospělých (především v naší škole). Připravujeme a konáme rozhovory s dospělými lidmi s cílem získat potřebné informace. 

 Téma: Povolání

S pracovními listy objevujeme práci a svět dospělých (především v naší škole). Připravujeme a konáme rozhovory s dospělými lidmi s cílem získat potřebné informace. Písemně zpracováváme rozhovory s pomocí informačních medií.

Výtvarná výchova    
Hudební výchova  
Tělesná výchova    
Výuka mimo budovu    
 

 

 

 

týden č. 5

1.2. - 5.2. 2016

4. ročník 5. ročník
Český jazyk   Podstatná jména vzoru mužského - seznámení. Procvičování na pomůckách  Koncovky vzorů rodu mužského - opakování a procvičování. Základní skladební dvojice - Shoda podmětu s přísudkem.
Anglický jazyk    
Matematika    
Kosmická výchova    
Výtvarná výchova    
Hudební výchova  
Tělesná výchova    
Výuka mimo budovu    
 

 

 

týden č. 4

25.1 - 29.1. 2016

4. ročník 5. ročník
Český jazyk    
Anglický jazyk    
Matematika    
Kosmická výchova    
Výtvarná výchova    
Hudební výchova  
Tělesná výchova    
Výuka mimo budovu    
 

 

 

týden č. 3

18.1 - 22.1. 2016

4. ročník 5. ročník
Český jazyk  Záznamy do cestovatelského deníku  
Anglický jazyk    
Matematika Praktické užití - horská matematika  
Kosmická výchova  Hory a turistika, sport, zábava i nebezpečí.  
Výtvarná výchova  Stavby na sněhu Návštěva Galerie obrazů
Hudební výchova  Zpívání pro dobrou náladu
Tělesná výchova  Lyžování na svahu i ve stopě Cvičení v sokolovně, vycházka
Výuka mimo budovu  Krkonoše Sokolovna

 Cestovatelský deník - záznamy z cesty a pobytu na lyžařském kurzu v Krkonoších

 

 

týden č. 2

11.1 - 15.1. 2016

4. ročník 5. ročník
Český jazyk  
Anglický jazyk  
Matematika    
Kosmická výchova  
Výtvarná výchova  
Hudební výchova  
Tělesná výchova  
Výuka mimo budovu  

 

 

týden č. 1

4.1 - 8.1. 2016

4. ročník 5. ročník
Český jazyk

opakujeme a píšeme kontrolky

Anglický jazyk   
Matematika

 opakujeme aritmetický průměr a zaokrouhlování, pracujeme s korálky a zkumavkami při dělení jednociferným číslem, při dělení také procvičujeme malou násobilku, jednoduché i náročnější slovní úlohy na dělení brousí náš důvtip i porozumění textu

 opakujeme aritmetický průměr a zaokrouhlování, pracujeme s korálky a zkumavkami při dělení jednociferným číslem, při dělení také procvičujeme malou násobilku, jednoduché i náročnější slovní úlohy na dělení brousí náš důvtip i porozumění textu
Kosmická výchova

výroba kostýmů na koledování, opakování krajů, kontrolky

Výtvarná výchova  Kresba koledníků, domalba
Hudební výchova   zpěv, poslech, rytmizace písní
Tělesná výchova   nácvik hodů pro házenou
Výuka mimo budovu

koledování

 

 

týden č. 51

14.12. - 18.12.

4. ročník 5. ročník
Český jazyk

Procvičujeme vzory rodu ženského a středního, napíšeme si diktát. Budeme číst o sv. Lucii. Ve slohu si přečteme práce na téma úvody do "Vánočního deníku". Připomeneme si, že tento sloh je součástí vánočních prázdnin.

Anglický jazyk   
Matematika

 

 
Kosmická výchova

Celý týden nás budou doprovázet vánoční tradice u nás.

 
Výtvarná výchova  Dokončíme vánoční přáníčka, která poslouží jako reprezentativní dáreček nejen pro rodiče.
Hudební výchova   
Tělesná výchova   
Výuka mimo budovu

 V pátek půjdeme cvičit do Sokolovny.

 Samostatně zvolený po konzultaci s doprovázející osobou

 

 

 

 

 

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Chráněno službou reCAPTCHA.

RYCHLÁ NAVIGACE:

ŠKOLKA

meruzalka.jpg

VZDĚLÁNÍ

Zveme vás