Týdenní plány - první trojročí   2016-17

týden č. 36

1.5. -  5.5. 2017

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

 Psaní velkých písmen - individuální procvičování; di, ti, ni; dy, ty, ny - pomůcka, čtení , psaní; skládání vět; píšeme diktát - velká písmena; čteme obrázkové čtení

 

 

 

 

Anglický jazyk

  

Matematika

číslo a jeho množství, odčítáme s přechodem (P - banka, hadí hra, dřívka); slovní úlohy podle pravidel - farma

 

 

 

 

Kosmická výchova

Jaro - změny v přírodě - opakování mláďat a jejich rodičů; ve čtvrtek píšeme kontrolku

 

     

Výtvarná výchova

 

 

 

Hudební výchova

 

   

Tělesná výchova

      

Výuka mimo budovu

 modří - údolí Šlapanky (viz kalendář)

Prezentace

 prezentace domácích prací - zelení + čtenářská dílna

 

 

týden č. 36

1.5. -  5.5. 2017

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

 Psaní velkých písmen; di, ti, ni; dy, ty, ny - pomůcka, čtení , psaní; skládání vět, pravidla pro větu; píšeme diktát - slova; čteme obrázkové čtení o koních; sloh - poznej pohádku

 

 

 

 

Anglický jazyk

  

Matematika

číslo a jeho množství, sčítáme s přechodem, řešíme slovní úlohy, píšeme zápis, výpočet a odpověď (P - banka, hadí hra, dřívka)

 

 

 

 

Kosmická výchova

Jaro - změny v přírodě - opakování (květiny, bezobratlí, ptáci); ve čtvrtek píšeme kontrolku

 

     

Výtvarná výchova

 

 

 

Hudební výchova

 

   

Tělesná výchova

 běh na výdrž - park, schody  běh na výdrž - park, schody   

Výuka mimo budovu

 zelení - hradby Jihlava (viz kalendář)

Prezentace

 prezentace domácích prací - modří + čtenářská dílna

 

 

týden č. 35

24.4. -  28.4. 2017

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

 Slabika a písmena, " opakování velkých písmen" nácvik psaní, skládání vět, pravidla pro větu; PL s písmeny; píšeme diktát; čteme názvy mláďat

 

párové souhlásky, slovní druhy, tvrdé a měkké slabiky

Časování sloves, pády, opakování vyjmenovaných slov 

 

Anglický jazyk

  Numbers, writing

Matematika

číslo a jeho množství, sčítáme s přechodem, řešíme slovní úlohy, píšeme zápis, výpočet a odpověď; rýsujeme přímky, úsečky

 

 

 

 

Kosmická výchova

Jaro - změny v přírodě, mláďata a jejich rodiče, PL + pomůcky,

 

     

Výtvarná výchova

 Ptáčci+věneček z proutí

 ornament-rostl. motivy

 

Hudební výchova

 Africká hudby s improvizací

  Africká hudby s improvizací  

Tělesná výchova

      

Výuka mimo budovu

 modří - Polná (viz kalendář)

Prezentace

 prezentace domácích prací - zelení

 

 

týden č. 34

17.4. -  21.4. 2017

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

 Slabika a písmena, " opakování velkých písmen" nácvik psaní, skládání vět, pravidla pro větu; PL s písmeny; píšeme diktát; čteme názvy semen pro setí jarních rostlinek

 

 

 

 

Anglický jazyk

  -

Matematika

číslo a jeho množství, zápis čísla; jeho místo ve stovkové tabulce a PL; dynamické sčítání a odčítání - do 20

 

 

 

 

Kosmická výchova

Jaro - změny v přírodě, PL jaro na zahradě; zasejeme si na zahradě semínka; poznáváme mláďata PL

 

     

Výtvarná výchova

 

 

 

Hudební výchova

 

   

Tělesná výchova

      

Výuka mimo budovu

 zelení - Polná (viz kalendář)

Prezentace

 prezentace domácích prací

 

 

týden č. 33

10.4. -  14.4. 2017

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

 Slabika a písmena, " opakování velkých písmen" nácvik psaní, skládání vět, pravidla pro větu; PL s písmeny; píšeme diktát 

 

 

 

Anglický jazyk

  Animals. speaking, writing

Matematika

číslo a jeho množství, zápis čísla; jeho místo ve stovkové tabulce a PL;  znázornění na Aréně, dynamické sčítání a odčítání - do 20; geometrie - geometrické tvary píšeme kontrolku

 

 

 

 

Kosmická výchova

Jaro - změny v přírodě, PV - velikonoční projekt, samostatná práce ve skupinách i dvojicích

 

  Jaro - změny v přírodě, PV - velikonoční projekt, samostatná práce ve skupinách i dvojicích   Jaro - změny v přírodě, PV - velikonoční projekt, samostatná práce ve skupinách i dvojicích

Výtvarná výchova

velikonoční dílna

 velikonoční dílna

 velikonoční dílna

Hudební výchova

 

   

Tělesná výchova

 Sokolovna  Sokolovna   

Výuka mimo budovu

 vynášení Moreny

Prezentace

 prezentace domácích prací

 

 

týden č. 32

3.4. -  7.4. 2017

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

 Slabika a písmena, "A, D, E" nácvik psaní, skládání vět, pravidla pro větu; PL s písmeny; píšeme diktát; čteme názvy bezobratlých; ve slohu si sestavíme příběh brouka

 

 

 

 

Anglický jazyk

  Colours. speaking. words

Matematika

číslo a jeho množství, zápis čísla; jeho místo ve stovkové tabulce a PL;  znázornění na Aréně, dynamické sčítání a odčítání - do 20; geometrie - geometrické tvary píšeme kontrolku

 

 

 

 

Kosmická výchova

Jaro - změny v přírodě, bezobratlí - nabídka různých pomůcek i PL

 

     

Výtvarná výchova

-

 -

 

Hudební výchova

 Andělé strážní, rytmus

 Andělé strážní, rytmus

 Andělé strážní, rytmus

Tělesná výchova

 Sokolovna  Sokolovna   

Výuka mimo budovu

 -

Prezentace

 prezentace domácích prací

 

 

týden č. 31

27.3. - 31.3. 2017

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

 Slabika a písmena, "f, F, g, G " nácvik psaní, skládání vět, pravidla pro větu; PL s písmeny; píšeme diktát; čteme názvy ptáků; ve slohu je jaro, připravujeme se na dopravní hřiště

 

 

 

 

Anglický jazyk

  Presnt tense, animals

Matematika

číslo a jeho množství, zápis čísla; jeho místo ve stovkové tabulce; znázornění na Aréně, dynamické sčítání - do 20; geometrie - bod, přímka; geometrické tvary

 

 

 

 

Kosmická výchova

Jaro - změny v přírodě, názvy ptáků; části stromů a keřů; dopravní hřiště

 

  Dopravní výchova   Dopravní výchova

Výtvarná výchova

 Karel IV.

 

 

Hudební výchova

 Andělé strážní, rytmus

 Andělé strážní, rytmus

 Andělé strážní, rytmus

Tělesná výchova

      Sokolovna

Výuka mimo budovu

 Dopravní situace ve městě (pozorování + záznam; cesta MHD mimo město); Dopravní hřiště

Prezentace

 Měsíční práce DDP - popis osobnosti; domácí mazlíček; cestovní kancelář

 

 

 

týden č. 30

20.3. - 24.3. 2017

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

 

 Slabika a písmena, "z, Z, ž, Ž, ch, Ch " nácvik psaní, skládání vět, pravidla pro větu; PL s písmeny; píšeme diktát; čteme názvy květin; ve slohu si povídáme o dopravě, připravujeme se na dopravní hřiště

 

Téma: Slovní druhy-věty P –KT
Měkk.+tvrdé slabiky- P+ PL+K
Přídavná jména+podst. jména+slovesa KD+PL
P+PL+K – ú,ů
Popis zvířete

 Téma: Slovní druhy-věty P-2xT

Slovesa- osoba, číslo, čas P -KD
Podst.jm.-rod,číslo,pád PL -KD
Vyjm. slova po P+chytáky P,PL -KD

Párové souhlásky P-KD
 

Anglický jazyk

   množné číslo, zvířata I. obtížnost; s; pravidelné

profese; množné číslo I. a II. obtížnost

Matematika

číslo a jeho množství, zápis čísla; jeho místo ve stovkové tabulce; dynamické sčítání - banka, hadí  hra, hra 9 a stop 

 

 

geometrie - rýsování - kruh, trojúhelník, čtverec

geometrie - rýsování; P - práce s tělesy a podstavou

Kosmická výchova

Jaro - změny v přírodě, názvy květin;1. jarní den; dopravní hřiště

 

  Dopravní výchova   Dopravní výchova

Výtvarná výchova

 

 

 Korunovační klenoty

Hudební výchova

 Andělé strážní, rytmus

 Andělé strážní, rytmus

 Andělé strážní, rytmus

Tělesná výchova

 Sokolovna  Sokolovna  -

Výuka mimo budovu

 Dopravní situace ve městě (pozorování + záznam; cesta MHD mimo město); Dopravní hřiště

Prezentace

 Měsíční práce DDP - popis osobnosti; domácí mazlíček; cestovní kancelář

 

 

týden č. 29

13.3. - 17.3. 2017

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

 

 Slabika a písmena, "c,C,h,H " nácvik psaní, skládání vět, pravidla pro větu; PL s písmeny, písanka; píšeme diktát; čteme s průvodcem - individuální

 

 Slovesa - KD+podstat. jména

Měkké slabiky - KD

psaní u, ú, ů

Slovní druhy - pomůcka

 Vyjm.slova po P + příbuzná -  KD

Podstat. jména - pády - KD, životnost, rod, číslo

Párové souhlásky - opakování

Anglický jazyk

   množné číslo, zvířata I. obtížnost; s; pravidelné

profese; množné číslo I. a II. obtížnost

Matematika

číslo a jeho množství, zápis čísla; jeho místo ve stovkové tabulce; dynamické sčítání - banka, hadí  hra, hra 9 a stop 

 

 

Známková hra (tvorba čísla); karty (malá násobilka)

 Známková hra; karty

Kosmická výchova

Jaro - změny v přírodě

 

  Doba a život Karla IV.   Doba a život Karla IV.

Výtvarná výchova

 Korunovační klenoty

 Korunovační klenoty

 

Hudební výchova

 Andělé strážní, rytmus

 Andělé strážní, rytmus

 Andělé strážní, rytmus

Tělesná výchova

 -  -  Sokolovna

Výuka mimo budovu

 prezentace

Prezentace

 Měsíční práce DDP - popis osobnosti; domácí mazlíček; cestovní kancelář

 

 

týden č. 28

6.3. - 10.3. 2017

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

 

 Slabika a písmena, "b,B,v,V " nácvik psaní, skládání vět, pravidla pro větu; PL s písmeny, písanka; píšeme diktát; čteme s průvodcem - individuální

 

 Podstatná jména obecná a vlastní; tvrdé a měkké souhlásky a jejich pravidla ; kontrolky

 Podstatná jména životná a neživotná, vyjm. slova po L; píšeme diktát

Anglický jazyk

    numers 0- 20, colour, food, present tease, animals

to be- present, ing form, verbs, food, alphabeth

Matematika

číslo a jeho množství, zápis čísla; jeho místo ve stovkové tabulce; dynamické sčítání - banka 

 

 

 Uvědomění si řádu čísel do 1000 000 (známková hra)

 Uvědomění si řádu čísel do 1000 000 (známková hra)

Kosmická výchova

 Doba a život Karla VI. (korunovace a korunovační klenoty)

 

  Doba a život Karla VI. (korunovace a korunovační klenoty)   Doba a život Karla VI. (korunovace a korunovační klenoty)

Výtvarná výchova

 

 

 

Hudební výchova

 Masopustní písničky

 

 

Tělesná výchova

 -  -  Sokolovna

Výuka mimo budovu

 VMB modří viz kalendář akcí

Prezentace

 Měsíční práce DDP - popis osobnosti; domácí mazlíček

 

týden č. 27

27.2 - 3.3. 2017

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

 

 Slabika a písmena, "r" nácvik psaní, skládání vět, pravidla pro větu; PL s písmeny, písanka; čteme si o masopustu

 

 Podstatná jména obecná a vlastní; masopustní říkadla

 Podstatná jména životná a neživotná, vyjm. slova po L; masopustní říkadla

Anglický jazyk

    numers 0- 20, colour, food, present tease, animals

to be- present, ing form, verbs, food, alphabeth

Matematika

číslo a jeho množství, zápis čísla; jeho místo ve stovkové tabulce; dynamické sčítání - banka 

 

 

 Uvědomění si řádu čísel do 1000 000 (známková hra)

 Uvědomění si řádu čísel do 1000 000 (známková hra)

Kosmická výchova

 Doba a život Karla VI. (korunovace a korunovační klenoty)

 

  Doba a život Karla VI. (korunovace a korunovační klenoty)   Doba a život Karla VI. (korunovace a korunovační klenoty)

Výtvarná výchova

 Výroba masek + průvod

 

 

Hudební výchova

 Masopustní písničky

 

 

Tělesná výchova

 -  -  

Výuka mimo budovu

 VMB zelení viz kalendář akcí

Prezentace

 Měsíční práce DDP - popis osobnosti; domácí mazlíček

 

týden č. 16
12.12.-16.12. 2016

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

 

 

 

Anglický jazyk

Christmas - cards (pexeso), slovní zásoba - a bell, decorations, a candle, a snowflake, a snowman, a tree, a present, a gingerbread.

Pracovní list: vybarvování podle psaných instrukcí (christmas tree)

Song: Snowflake https://www.youtube.com/watch?v=GQoJCpGoL2o           

Matematika

 

 

 

Kosmická výchova

     

Výtvarná výchova

 

 

 

Hudební výchova

 

 

 

Tělesná výchova

     

Výuka mimo budovu

zelení

Prezentace

 Zadání pro domácí práci zde, skupina zelených (do 4.1.2017)

týden č. 15
5.12.-9.12. 2016

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

 

 

 

Anglický jazyk

Christmas - Christmas tree and decorations (shapes and colours).

Song: Snowflake https://www.youtube.com/watch?v=GQoJCpGoL2o

           I´m a little snowman https://www.youtube.com/watch?v=-b-U1eQqBmk

Christmas and winter cards: pexeso, numbers.

Matematika

 

 

 

Kosmická výchova

     

Výtvarná výchova

 

 

 

Hudební výchova

 

 

 

Tělesná výchova

     

Výuka mimo budovu

zelení

Prezentace

 Zadání pro domácí práci zde, skupina zelených (do 4.1.2017)

 

týden č. 14
28.11.-2.12. 2016

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

 

 

 

Anglický jazyk

Song: Snowflake https://www.youtube.com/watch?v=TDJIhayM9dw

Snowflake: skládání s pohyblivé abecedy. Pexeso: wild animals + prac. list (názvy zvířat, neurč. člen, barvy)

Matematika

 

 

 

Kosmická výchova

     

Výtvarná výchova

 

 

 

Hudební výchova

 

 

 

Tělesná výchova

     

Výuka mimo budovu

modří

Prezentace

 Zadání pro domácí práci zde, skupina zelených (do 4.1.2017)
 

 

týden č. 13
21.11.-25.11. 2016

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

 

 

 

Anglický jazyk

song: What do you see - wild animals https://www.youtube.com/watch?v=p5qwOxlvyhk&t=235s - konverzace s modely zvířat, procvičování frází "I have a ...", "Give me a ...". Praovní list - Whose ears are these?(názvy zvířat, neurčitý člen)

Matematika

 

 

 

Kosmická výchova

     

Výtvarná výchova

 

 

 

Hudební výchova

 

 

 

Tělesná výchova

     

Výuka mimo budovu

 

Prezentace

 

týden č. 12
14.11.-18.11 2016

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

 

 

 

Anglický jazyk

Song: Autumn leaves are falling down https://www.youtube.com/watch?v=tPm7JTGIHcA

Flashcards: Autumn. Leaves and colours.

Pexeso: home (a picture, a table, a chair, a bed, a sofa) + neurč. člen+ colours.

Prac. list: neurč. člen + předmět.

Matematika

 

 

 

Kosmická výchova

  

 

Výtvarná výchova

 

 

 

Hudební výchova

 

 

 

Tělesná výchova

 

 

Výuka mimo budovu

 

Prezentace

 

týden č. 11
7.11 - 11.11 2016

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

 

 

 

Anglický jazyk

Autumn: song Fall is here (není na internetu). 

Prac. list: Apples (vybarvit dle instrukcí). 

Skupinová práce: skládání názvů z pohyblivé abecedy. Konverzace: vymýšlení slovních spojení (a green grass)

Matematika

 

 

 

Kosmická výchova

   

 

Výtvarná výchova

 

 

 

Hudební výchova

 

 

 

Tělesná výchova

 

 

 

 

Výuka mimo budovu

 

Prezentace

 

týden č. 10
31.10. - 4.11 2016

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

 

 

 

Anglický jazyk

ředitelské volno 

Matematika

 

 Prezentujeme násobkové řetězy (1 až 10).

 Prezentujeme násobkové řetězy (1 až 10), opakujeme práci s Pythagorovou tabulkou.

Kosmická výchova

Prezentujeme první kosmický příběh.

 Prezentujeme první kosmický příběh.

Prezentujeme  kosmický příběh.

Výtvarná výchova

 

 

 

Hudební výchova

 

 

 

Tělesná výchova

 Hudebně- taneční hry v pohybovém sále.

 Tvoříme společně pravidla pohybových her a pravidla volného pohybu v tělocvičně. Šplh o tyči a na laně.

Tvoříme společně pravidla pohybových her a pravidla volného pohybu v tělocvičně. Šplh o tyči a na laně. 

 

Výuka mimo budovu

VMB - zelení    Les - Antonínův Důl -  zelení

Prezentace

PaPV - modří   

 

týden č.9
24.10. -28.10. 2016
 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

 

 

 

Anglický jazyk

Exkurze v Třebíči. 

Matematika

 

 Samostatná práce s Pythagorovou tabulkou, PL. Pracujeme v prostředí "sčítacích trojúhelníků."

 Samostatná práce s Pythagorovou tabulkou, PL. Pracujeme v prostředí "sčítacích trojúhelníků."

Kosmická výchova

 

 

 

Výtvarná výchova

 

 

 

Hudební výchova

 

 

 

Tělesná výchova

 Běžecké hry v tělocvičně, osvojování pravidel rozcvičení těla. Šplh.

Pohybové hry zaměřené na spolupráci v zahradě školy.

Pohybové hry zaměřené na spolupráci v zahradě školy.

Výuka mimo budovu

 

Prezentace

 

 

týden č. 8
17.10. -21.10. 2016

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

 

 

 

Anglický jazyk

Colors - barevné obrázky,přiřazování k názvům barev, pojmenování věcí a jejich barev.

Song: rainbow (https://www.youtube.com/watch?v=zjik9U_Qo_8)

Prac.list: vybarvování balónku podle popisu barev

Song: Fall is here (https://www.youtube.com/watch?v=tPm7JTGIHcA)

Colors: skládání názvů barev z pohyblivé abecedy, pojmenování - co je jaké barvy.

Pracovní list: vybarvování obrázků podle názvu barvy.

Konverzace: How are you today? 

Matematika

 

 Prezentujeme Pythagorovu tabulku. Pracujeme s doplňkovým materiálem matematických her "Bingo","Obchod".

 Prezentujeme Pythagorovu tabulku. Pracujeme s doplňkovým materiálem matematických her "Bingo","Obchod".

Kosmická výchova

 

 

 

Výtvarná výchova

 

 

 

Hudební výchova

 

 

 

Tělesná výchova

Hudebně-pohybové hry v pohybovém sále.

 Běžecké hry v tělocvičně, osvojování pravidel rozcvičení těla.

 Běžecké hry v tělocvičně, osvojování pravidel rozcvičení těla.

Výuka mimo budovu

 

Prezentace

 

 

týden č. 7
10.10. -14.10. 2016

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

 

 

 

Anglický jazyk

 Colors: skládání  názvů barev z barevných písmen (what is red?...), pohybové hry s barvami.

Weather (počasí): hry s obrázky.

Song: Good morning everyone(https://www.youtube.com/watch?v=uuy-ntgSNJM)

Autumn (podzim) - konverzace + pr. list (weather)

Colors: skládání  názvů barev z barevných písmen (what is red?...), pohybové hry s barvami.

Weather (počasí): hry s obrázky.

Song: Fall is here

Matematika

 

 Prezentace - banka úvod. Samostatná práce s bankou (odčítání).

 Prezentace odčítání s bankou. Samostatná práce s bankou (odčítání ).

Kosmická výchova

 

 

 

Výtvarná výchova

 

 

 

Hudební výchova

 

 

 

Tělesná výchova

 Prezentujeme pravidla výuky v tělocvičně Sokolovny, osvojujeme zákonitosti rozvičení těla. Pohybové hry.

 

 Kruhový trénink zaměřený na obratnost a koordinaci těla.

 Kruhový trénink zaměřený na obratnost a koordinaci těla.

Výuka mimo budovu

 

Prezentace

 

 

týden č. 6
3.10. -7.10. 2016 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

 

 

 

Anglický jazyk

 Autumn (podzim): konverzace (leaves change colors- listy se zabarvují).

Weather (počasí) - typické podzimní počasí (foggy, rainy, cloudy, sunny, windy).

pr.list: kreslení listů a pojemnování barev

song: https://www.youtube.com/watch?v=tPm7JTGIHcA)

https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o

Autumn (podzim): konverzace (leaves change colors- listy se zabarvují).

Weather (počasí) - typické podzimní počasí (foggy, rainy, cloudy, sunny, windy).

pr.list: kreslení listů a pojemnování barev listu s neurč. členem

gramatika: neurčitý člen a/an (a brown leaf)

song: https://www.youtube.com/watch?v=tPm7JTGIHcA)

konverzace: days, months (It is Monday. It is October.)

Matematika

 

 Prezentace korálkového materiálu a jeho úklidu. Kontrolka.

 Prezentace násobení s korálkovým materiálem a známkovou hrou. Kontrolka. 

Kosmická výchova

 

 

 

Výtvarná výchova

 

 

 

Hudební výchova

 

 

 

Tělesná výchova

 Míčové hry a nácvik hodů.

 Prezentujeme pravidla výuky v tělocvičně Sokolovny, osvojujeme zákonitosti rozvičení těla. Pohybové hry.

 Prezentujeme pravidla výuky v tělocvičně Sokolovny, osvojujeme zákonitosti rozvičení těla. Pohybové hry.

Výuka mimo budovu

 

Prezentace

 

 

týden č. 5
26.9. -30.9. 2016 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

 

 

 

Anglický jazyk

Colours and shapes - pohybové hry, konverzace.

Greetings song

Song: Head, schoulders ... 

Matematika

 

 Prezentace násobení s korálkovým materiálem. Samostatná práce na slovních úlohách.

 Prezentace násobení s korálkovým materiálem, práce s pomůcku. Samostatná práce na kartách Fraus.

 

Kosmická výchova

 

 

 

Výtvarná výchova

 

 

 

Hudební výchova

 

 

 

Tělesná výchova

 Míčové hry

 Míčové hry

 Míčové hry a nácvik hodů.

Výuka mimo budovu

 

Prezentace

 

 

týden č. 4
19.9. -23.9. 2016 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

 

 

 

Anglický jazyk

Opakování - představení se, počítání, barvy, tvary, písně...

Matematika

 

 Prezentujeme plány práce. Objevujeme nové zákonitosti ve stovkové tabulce.

 Prezentujeme plány práce. Objevujeme nové zákonitosti ve stovkové tabulce. Pracujeme v prostředí "pavučin".

Kosmická výchova

 

 

 

Výtvarná výchova

 

 

 

Hudební výchova

 

 

 

Tělesná výchova

 Pohybové hry.

 Pohybové hry.

 Pohybové hry.

Výuka mimo budovu

 

Prezentace

 

 

týden č. 3
12.9. -16.9. 2016 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

 

 

 

Anglický jazyk

Úvodní seznamování, konverzace. 

Matematika

 

 Prezentujeme plány práce. Samostatná práce se stovkovou tabulkou, PL. 

 Prezentujeme plány práce. Samostatná práce se stovkovou tabulkou, PL.

Kosmická výchova

 

 

 

Výtvarná výchova

 

 

 

Hudební výchova

 

 

 

Tělesná výchova

 Dolaďujeme pravidla pohybu v přírodě a pohybovém sále. Hrajeme pohybové hry.

 Dolaďujeme pravidla pohybu v přírodě a pohybovém sále. Hrajeme pohybové hry.

 Dolaďujeme pravidla pohybu v přírodě a pohybovém sále. Hrajeme pohybové hry.

Výuka mimo budovu

 

Prezentace

 

 

týden č. 2
5.9. -9.9. 2016 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

 

 

 

Anglický jazyk

 

 

 

Matematika

 

Tvoříme nová pravidla práce s matematickými pomůckami. Prezentujeme stovkovou tabulku.

 Tvoříme nová pravidla  práce s matematickými pomůckami. Prezentujeme stovkovou tabulku.

Kosmická výchova

 

 

 

Výtvarná výchova

 

 

 

Hudební výchova

 

 

 

Tělesná výchova

Osvojujeme pravidla pohybu v přírodě a pohybovém sále. Hrajeme pohybové hry. 

 Osvojujeme pravidla pohybu v přírodě a pohybovém sále. Hrajeme pohybové hry.

 Osvojujeme pravidla pohybu v přírodě a pohybovém sále. Hrajeme pohybové hry.

Výuka mimo budovu

 

Prezentace

 

 

týden č. 1
1.9. -2.9. 2016

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

 

 

Slavnostní zahájení školního roku 

 

 

Anglický jazyk

Matematika

Kosmická výchova

Výtvarná výchova

Hudební výchova

Tělesná výchova

 

Výuka mimo budovu

 

Prezentace

 

 

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Chráněno službou reCAPTCHA.

RYCHLÁ NAVIGACE:

ŠKOLKA

meruzalka.jpg

VZDĚLÁNÍ

Zveme vás