Čteme s nečtenáři (upravuje Eliška V )

Lektorky:

Mgr. Květa Krüger a Mgr. Kateřina Šafránková, certifikované lektorky KM, učitelky a lektorky programů pro děti předškolního věku.

Anotace

Tento kurz je variantou kurzu RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení). Jedná se o ojedinělý kurz, ve kterém jsou prezentovány postupy, jak rozvíjet předčtenářskou gramotnost a kritické myšlení už v předškolním věku.  Všechny postupy jsou ověřovány přímo s dětmi ve věku 4-6 let. Mnohé modelové lekce jsme jako lektorky vzdělávacích programů pro děti využily (pilotovaly) opakovaně. Žáci se učí základním čtenářským dovednostem ve chvílích, kdy učitel hlasitě čte, pouští filmové ukázky (z internetu, z DVD apod.) na naučná témata, doprovází četbu dramatizací a různými jinými způsoby (hudební doprovod, četba jako průvodce při výtvarných či pohybových činnostech).  Učitel je žákům průvodcem a médiem, které jim umožňuje nahlédnout do fascinujícího světa knih. Žáci se učí znalostem, které knihy přinášejí, čtenářským i dalším dovednostem a kritickému myšlení. V modelových lekcích dodržujeme třífázový model učení E-U-R.

Obsah kurzu

Seminář 1

 • Modelová lekce 1: brainstorming, řízené čtení, návrat k brinstormingu, T-graf
 • analýza modelové lekce: ujasnění třífázového modelu učení evokace – uvědomění si významu informací – reflexe

Seminář 2

 • Modelová lekce 2: brainstorming, černá ovce, těkej – štronzo – dvojice, výklad, životabáseň
 • analýza ML: využití manipulativ při rozvoji čtení
 • Modelová lekce 3: řízené čtení, T-graf, názorová škála
 • analýza ML: práce s beletristickými texty, další čtenářské dovednosti

 Seminář 3

 • typologie MBTI a čtení
 • čtení smyslových a intuitivních žáků
 • výběr knih s ohledem na různé typy žáků
 • drobné aktivity k rozvoji čtenářství

 Seminář 4

 • Četba odborného textu na téma Individualizace výuky v MŠ
 • Individualizace v praxi: analýza věcných rysů ve variantě pro úplné nečtenáře a pro začínající čtenáře
 • samostatná práce účastníků: příprava na práci s beletristickým textem, vymýšlení otázek pro řízené čtení
 • Modelová lekce 4: propojení beletristického textu s naučnými informacemi, čtení s předvídáním, vytvoření pracovního listu
 • analýza ML
 • seznámení s novinkami ze světa dětské literatury

Upraveno 2.8.2016

 

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Chráněno službou reCAPTCHA.

RYCHLÁ NAVIGACE:

ŠKOLKA

meruzalka.jpg

VZDĚLÁNÍ

Zveme vás