Informace z MŠ


Zvýšený výskyt příušnic - prevence

Vážení rodiče,
v souvislosti se zvýšeným výskytem infekčního onemocnění příušnic v regionu kraje Vysočina na několika základních a středních školách jsme byli požádáni Krajskou hygienickou stanicí o zajištění informovanosti rodičů a žáků.
Zásady prevence onemocnění si můžete stáhnout  níže. 

Příušnice v Jihlavě.pdf

S pozdravem a přáním pěkného dne - tým Meruzalkypotvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte

Vážení rodiče,

potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v Mateřské škole si můžete vyzvednout v Mateřské škole u průvodců.

kancelář MeruzalkyŘeditelské volno - Provoz v MŠ Meruzalka přerušen

Datum konání: 19. 10. 2016

Z důvodu stavebních prací bude MŠ Meruzalka dne 19.10. 2016 uzavřena.

V ZŠ je tento den plánována výuka mimo budovu - děti se vrátí na oběd (ve13 hodin) a poté (od 13:45) budou v čase družiny opět mimo prostory Meruzalky.

 

Děkujeme za pochopeníHlučné stavební práce v patrech nad Meruzalkou

Vážení rodiče, děti, žáci a další vcházející do Meruzalky. 

Od 19.10. 2016 začnou v patrech nad Meruzalkou probíhat hlučné stavební práce
(ve 4. a 5. patře - škola se nachází ve 2. patře, MŠ v 1. patře).

Od začátku stavby v minulém školním roce se s vedením stavby domlouváme, aby hlučné práce probíhaly co nejméně za provozu Meruzalky - za přítomnosti dětí. Snaží se nám vyhovět. Hodně prací - zejména práce ve 3. patře, které bezprostředně souvisí s Meruzalkou, proběhly o hlavních prázdninách. Nyní se pracuje v patrech vyšších. Protože se jedná o práce zasahující do konstrukce budovy, vydávají hluk jako kdyby se pracovalo ve vaší bezprostřední blízkosti. Tyto práce stavbyvedoucí zpravidla plánuje na dobu mimo provoz Meruzalky nebo v době, kdy mu sdělíme, že ve škole děti téměř nejsou (např. v době výuky mimo budovu, plavání ap.). Tentokrát je však objem hlučných prací tak velký, že to nelze. Nabízené přestěhování na tuto přechodnou dobu ( asi 1-2 měsíce) je pro nás organizačně nemožné.

Tyto práce budou probíhat v několika časových intervalech, které však přesně předem nevíme. S vedením stavby se pravidelně 1x týdně domlouváme, často i operativně v týdnu dle potřeby plán upravujeme.

Prosíme Vás o pochopení a spolupráci.

  • Budeme plánovat výuku mimo prostory Meruzalky i v jiné dny než je běžné.
  • Občas budou hlučné práce na dopoledne přerušeny do 13 hodin. Dopolední výuka proběhne relativně v klidné době, ale ruch bude v odpoledním čase přibývat. Na některé dny jsme naplánovali pobyt a výuku mimo prostory Meruzalky a v ty ostatní prosíme, pokud máte možnost vyzvedávejte si děti dříve. Provoz však zatím zkracovat nebudeme.
  • V nejhlučnější dny nebo pokud se stavba přesune do prostor Meruzalky (bude potřeba kvůli napojení na rozvody) využijeme možnost ředitelského volna a školu nebo školku zavřeme. V říjnu to bude 19.11. pro MŠ a 31.11. pro ZŠ. (Podle předpokladu a potřeb stavby) 
  • V době školních podzimních prázdnin 26. - 27. 10. bude také z důvodu stavebních prací uzavřena ZŠ i MŠ. Právě v té době se bude bourat v Meruzalce - napojení rozvodů.

Děkujeme za porozumění a spolupráci a věříme, že s vaší ochotou vše zvládneme.

Za tým a vedení Meruzalky - Jana ProcházkováOznámení o přerušení provozu mateřské školy o hlavních prázdninách

Č.j. 1001/2016 V Jihlavě

 

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy o hlavních prázdninách 
a informace k úplatě za mateřskou školu

Vážení rodiče,

po zjištění zájmu rodičů bude o hlavních prázdninách od pátku 01. 07. 2016 do pátku 15. 07. 2016
a od pondělí 25. 07. 2016 do středy 31. 08. 2016 provoz mateřské školy přerušen.

Mateřská škola bude v provozu od 18. 07. do 22. 07. 2016 denně od 8:00 do 16:00 hodin.

Při nahlášení dítěte k docházce v období od 18. 07. do 22. 07. 2016, kdy mateřská škola bude v provozu
bylo stanoveno školné na 1týden 1000,- Kč/týden. Školné prosím zaplaťte na bankovní účet vedený u
komerční banky 107-7168390227/0100 do 30. 06. 2016. V případě nepřítomnosti dítěte je školné za
docházku nevratné.

Řádné školné v období od 01. 07. do 31. 08. 2016 se neplatí, v tomto období děti nebudou do mateřské
školy docházet. Na prázdninový provoz (18. 07. do 12. 08. 2016) je stanovena výše školného viz. výše,
a to pouze u nahlášených dětí k docházce v tomto termínu.

Stravné na docházku v období od 18. 07. do 22. 07. 2016 nebude zajištěno.

Od 01. 09. 2015 bude opět MŠ v provozu od 7.00 do 16.00 hodin.

Odůvodnění:

Přerušení provozu je naplánováno z důvodu čerpání dovolené pedagogických pracovníků a z důvodu
přípravy tříd v měsíci srpnu. Za pochopení a spolupráci všem rodičům děkujeme.

                                                                                                     Mgr. Jana Procházková, ředitelka

 Lyžařský kurz Čeřínek

Vzhledem k nepříznivým lyžařským podmínkám odložen.

Každý čtvrtek očekávejte aktuální informace.
Napište nám

RYCHLÁ NAVIGACE:

ŠKOLKA

meruzalka.jpg

VZDĚLÁNÍ