Úvod - Mateřská škola - Základní škola - Vzděláváme se; aktuálně 

Montessori kurzy a semináře 

_______________________________________________________________________________________

Montessori pedagogika 0-3 let - přirozený přístup k nejmladším dětem
Určena rodičům, párům, studentům, pedagogům MŠ, lektorům programů pro děti

 Témata:  Vývoj dítěte – početí, těhotenství, porod / Vědomý rodič – osobnost dospělého jedince / Adaptivní období, utvořené podmínky v období prvního roku života dítěte / Instinktivní chování rodiče / Připravené prostředí pro dítě 0-3 roky / Vzdělávací programy a výchovný přístup dospělého k dítěti 0-3 roky

Bližší informace najdete zde

_______________________________________________________________________________________

Montessori pedagogika pro MŠ MŠMT akreditovaný prožitkový kurz pro pedagogické pracovníky 
Kurz je určen rodičům, lektorům programů pro děti, pedagogům všech stupnů škol, rodičům a dalším zájemcům

5 víkendových cyklů s celkovou časovou dotací 80 hodin + 1 den praxe  
4 všední dny v srpnu  a sobota + neděle  9 - 17 hodin 

Témata: teoretická část (4 dny - 32 hodin), vývojová období, organizace výukového dne v MŠ, principy Montessori pedagogiky, osobnost učitele, praktická část (5 dnů - 40 hodin), pomůcky praktického života, smyslové pomůcky, matematika, jazyk, poznávání světa, zkouška - závěrečná prezentace (1 den - 8 hodin)

Praxe probíhá v Montessori předškolních zařízeních.

Bližší informace najdete zde

_______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Napište nám

RYCHLÁ NAVIGACE:

ŠKOLKA

meruzalka.jpg

VZDĚLÁNÍ