DS Zázraky           Aktuality         Zápis- přihláška       Den v DS       Stravování v DS      Ceník     

Dokumenty
           Fotogalerie      Náš tým                  Projekt           Kontakty          Volná místa

O nás / Základní informace k Montessori dětské skupině Zázraky


O nás


Spolek Zázraky se dějí, z.s.,
jsme skupina lidí zaměřující se na montessori pedagogiku. Chceme šířit a podporovat montessori pedagogiku  jako přirozené učení v soukromých i státních školách. Máme zkušenosti se založením a vedením ZŠ a MŠ.
Provozujeme Meruzalku - Centrum Zázraků v Jihlavě jako neformální zájmovou skupinu "školáků" s Montessori programem. Učíme děti často venku - v reálném světě. Učíme je pro život a na životě samotném.
Vytváříme a pečujeme o připravené prostředí, které nám pomáhá využ
ít náš i váš potenciál.
Poskytujeme poradenství i aktivní dopomoc dětem a rodinám z běžných škol i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Cíle

Připravuje otevření několika montessori zařízení na Vysočině.

- otevření dětské skupiny Zázraky v Netíně

- připravujeme vznik základní i mateřské školy v okolí Jihlavy

 

Dětská skupina Zázraky v Netíně

Dětská skupina představuje zařízení pravidelné péče o děti, a to pro děti ve věkovém rozpětí od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Kolektiv tvoří 12 dětí. Přítomny jsou dvě nebo i více pečujících osob. O děti pečují proškolení průvodci, na základě vypracovaného plánu výchovy a péče, který zaručuje kvalitu poskytované služby.

Dětská skupina Zázraky v Netíně má Montessori program, přičemž důraz je kladen na přirozený rozvoj, hledání souvislostí, možnosti spolupráce i způsoby řešení, respektování individuálních potřeb a zvláštností každého jedince, na partnerský přístup k dětem i jejich rodičům.

Provoz celý rok s provozní dobou od 6:30 do 16:00 hodin – docházka celodenní nebo zkrácená.
Dětská skupina je ve dnech státních svátků uzavřená.
Děti se pohybují v Montessori prostředí s Montessori pomůckami - výukovým materiálem.

Kolektiv dětí v dětské skupině je věkově smíšený. Sourozenci mohou navštěvovat dětskou skupinu společně. Dětská skupina je i skvělou alternativou pro děti se specifickými potřebami.


Další informace

Péče o dítě v dětské skupině je vždy nepodnikatelskou a neziskovou činností. Před zahájením poskytování služby se uzavírá s rodičem dítěte smlouva. Smlouva obsahuje všechny potřebné náležitosti, které se týkají poskytované péče o dítě.

Projekt Dětská skupina Zázraky, reg.č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006850 je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 Logo OPZ barevné.jpg

 

Menu

Napište nám

RYCHLÁ NAVIGACE:

ŠKOLKA

meruzalka.jpg

VZDĚLÁNÍ